Så er sommerudflugten på plads.

Kære medlemmer af Fanø Marineforening.

Så er sommerudflugten på plads.

Vi mødes lørdag d. 4. september kl. 8.10 ved færgen, så står Bent klar til at køre kl. 8.30.

Vi kører til det tidligere Horsens Statsfængsel, og hvis det er muligt, får vi en guide til at fortælle os en “røverhistorie” eller to. Ellers bliver det til en rundtur på egen hånd.

Herefter kører vi til Fredericia Marineforening, og forventer at kunne spise frokost der kl. ca. 13,00.

Efter ca. 1½ time kan vi så køre mod Esbjerg og Fanøfærgen.

Tilmelding kan ske på: info@fano-marineforening.dk

Hilsen Bjarne

Generalforsamling

Fanø Marineforening afholder ordinær generalforsamling i Marinestuen.

Lørdag den 7. august 2021 kl. 1000.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Efter generalforsamlingen er Foreningen vært ved en gang biksemad med spejlæg.

Coronavirus i Danmark.

01-07-2021.

Genåbning af Fanø Marineforening

Fra torsdag den 1. juli er følgen gældende:

Alle afstandskrav bortfalder

Forsamlingsforbuddet indenfor bliver hævet til 250 personer

Negativ PCR-test er nu gyldig i 96 timer i stedet for 72 timer

Lyntest er fortsat kun gældende i 72 timer

Adgangs kriterierne er at vi:

Har et Coronapas, en negativ PCR-test eller en negativ lyntest

Og så husk at bruge håndsprit

Bestyrelsen Fanø Marineforening.

Runde fødselsdage og Jubilæum 2021.

Runde og Halvrunde Fødselsdage 2021.

Eigil Nielsen 85 År.

Leif Hansen 80 År.

Leif Vittrup Bak 80 År

Bjarne Kirkegaard 75 År.

Henning Rasmussen 75 År.

Jørgen Kroner 75 År.

Svend Enegaard Hansen 75 År.

Poul Larsen 75 År.

Connie Marianne Thiel Beck 75 År.

Peter Severin Johannesen 75 År.

Svend-Erik Nielsen 75 År.

Ole Bay 70 År.

Jens Martin Christiansen 70 År.

Steen B. Fejerskov Sørensen 70 År.

Kel Sørensen 70 År.

Bent Pedersen 70 År.

Christen Gjermandsen 65 År

Brian Rasmussen 65 År.

Tage Knudsen 60 År.

Klaus Bruun 60 År.

Finn Dynt 60 År.

Brian Møller Hansen 55 År.

Morten Christiansen 50 År.

Dan Trige Tygesen 50 År.

 

Jubilæum 2021.

50 Års Jubilæum.

Søren Peter Messmann 50 Års.

40 Års Jubilæum.

Claus Thyssen 40 Års.

25 Års Jubilæum.

Karl Gustav Svensson 25 Års

Brian Møller Hansen 25 Års.