Coronavirus i Danmark.

Fanø Marineforening holder lukker for Marinestuen en til den. 6 april, eller måske længere frem i tiden.

Det første engagement i år bliver nok Kransenedlæggelse på Vestre Kirkegård den. 5 maj. Alle andre engagementer i foråret er ind til videre aflyst.

Runde fødselsdage og Jubilæum 2020.

Runde og Halvrunde Fødselsdage 2020.

Henning Nielsen 80 År

Jørn Mulbjerg 80 År

Leif Husted 80 År

Palle G. Hansen 75 År

Kristian V. Grønne 75 År

Norman Herman Jensen 75 År

Keld Mathias Andersen 75 År

Peter Nyhuus 75 År

Karl Henrik Kjeldsen 70 År

Mogens Sønderby Christensen 70 År

Erik Pedersen 70 År

Peter Weibel 60 År

Jen Hansen 60 År

Steen Fischer 60 År

Hans Bünder Frede Rasmussen 60 År

Jann Mikkelsen 50 År

Atli Jacobsen 50 År

Eric Reinhold Struckmann 50 År

Jubilæum 2020.

25 Års Jubilæum.

Egil Allan Aagaard 25 Års.

Hans Peter Carl 25 Års.