Generalforsamling lørdag den 12. februar 2022 kl. 1000.

Fanø Marineforening afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 12. februar 2022, kl. 10:00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.