Generalforsamling

Fanø Marineforening afholder ordinær generalforsamling i Marinestuen.

Lørdag den 7. august 2021 kl. 1000.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Efter generalforsamlingen er Foreningen vært ved en gang biksemad med spejlæg.