Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 07-10-2017.

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 7. Oktober 2017 klokken 10.00.

REFERAT HJÆPERMØDE LØRDAG DEN 7. OKTOBER KLOKKEN 1000.

Deltagere: Jens Martin, Hans, Bjarne, Hartmann, Jens og Klaus.
Afbud: Mads, Dick og Kjeld.

Jens Martin bød velkommen og gennemgik de ting/områder, som man fra bestyrelsen ønskede hjælp til. Der var til de enkelte ting/områder udarbejdet sedler, så man kunne skrive sig på de ting/områder man havde interesse i, eller hvor man kunne være til nytte.

Det var dog lidt skuffende, at kun 12 mødte op, så man besluttede, at listerne skulle ligge i baren, så kunne folk skrive sig på der. Det var noget barvagten skulle tage sig af og minde folk på. Listerne ville så indgå i næste bestyrelsesmøde.

Herefter blev forskellige ting diskuteret. Blandt andet var der lukket for varmen i huset. Det er ikke noget bestyrelsen har gjort eller bedt om. VARMEN SKAL IKKE LUKKES NED.

Udsugningen over baren må gerne køre mere end 1/2 time, når den startes. Vi forhø-rer os om det er muligt, og får det ordnet.

Der var ligeledes forslag fremme om start af en pigegruppe. Alle syntes det var en god ide. Der var forslag om at kalde dem FANØPIGERNE. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget og forsøge at få dannet en pigegruppe med tilknytning til Fanø Marineforening.

Med hensyn til den vandskade vi har, er det en forsikringssag. Vi har et forsikrings-nummer og skulle gerne have nogle billeder af skaden, som forsikringsselskabet kun-ne få.

På grund af dårligt vejr (regnvejr) blev punktet gennemgang af hus udsat. Det vil komme med på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde 23. November klokken 10.30.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
Gennemgang af hus.
Udlejning af lokaler.
Nytårskur: Øl og vand, kaffe og en lille en med i prisen på maden. Vin kommer til at koste kr. 50 pr. Flaske.

Referat
Hans Novrup.