Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 19-01-2023.

Referat Bestyrelsesmøde Fanø Marineforening 19.01.23

Deltagere: Keld, Bjarne, Hans, HC, Mads, Karen Marie, Mette.

Afbud: Klaus, Lars, Brian, Johannes.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

 1. Opfølgning fra sidste referat:

Caps med logo?

John Koudal, Esbjerg Marineforening, har bestilt 50 caps til os. Forventer de kommer sidst i januar.

Mødet 1. december om det frivillige folkeoplysende arbejde?

Bjarne og Kel var til et fællesmøde om det frivillige folkeoplysende arbejde på Fanø, den 1. december.

De fleste foreninger på Fanø var tilstede. Kel gav et indlæg om Fanø Marineforening, hvem er vi, hvem kan blive medlem, og hvad vi laver. Vi vil ikke søge yderligere tilskud.

Fritagelse for ejendomsskat?

Vi blev fritaget for at betale ejendomsskat på omkring 11.000 kr.

 1. Meddelelser fra formanden:

Rengøring:

Eva har ønsket at stoppe som ”Rengøringsdame” hos os. Vores nye ”Rengøringsdame” hedder Debbie Villadsen og er begyndt arbejdet. Vi ønsker velkommen til Debbie.

Tak til Eva for den tid du har gjort rent i Foreningen, det har vi været meget tilfredse med.

Shantykoret:

Shantykoret har sagt ja til at synge i pausen ved Super Brugsens vinsmagning den 26. januar. Tak for det.

Jeg giver en øl og snacks kl. 19 i Foreningen før de tager afsted.

 1. Meddelelser fra kassereren:

Bjarne orienterede. Årsregnskabet kommer ud med et underskud på 16.248 kr. Dette skyldes, at vi ikke har fået lokaletilskud for 2022, og at vi har måttet tilbagebetale tilskuddet for 2021. Ligeledes er elpriserne og varmepriserne steget voldsomt. Vi kan så glæde os over, at vi er blevet fritaget for ejendomsskatter. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er en politisk beslutning.

 1. Afholdte arrangementer:
 • 4. december juleafslutning med banko

Arrangementet var en stor succes og gav et pænt overskud.

 • 11. december Julefrokost.

Det var første gang vi forsøgte med julefrokost. Det blev en yderst vellykket fest. Godt arrangeret, god mad, alle hjalp til med mad og afrigning. Vi lukkede kl. 18 præcist, hvilket var det rigtige valg.

Godt overskud.

Arrangementet kommer igen i år, men så får vi maden udefra, så det bliver dermed dyrere.

 1. Kommende arrangementer:
 • Lørdag 4. februar 2023. Generalforsamling kl. 1000.

Generalforsamlingen bliver annonceret på hjemmesiden, Facebook, Foreningen og ugebladet den 12. januar

Peter Messmann har sagt ja til at være ordstyrer.

Bestyrelsen møder i Marinestuen kl. 8 til morgenmad og for at få de sidste ting på plads inden generalforsamlingen.

 • Forslag til formanden og fra bestyrelsen:

Der er kommet to forslag til formanden. Bestyrelsen har to forslag, som vil være at finde på dagsordenen for mødet. Dagsordenen vil blive slået op i Foreningen, på hjemmesiden og på Facebook.

 • To medlemmer møder op for at få deres 25-års tegn:

Karl Gustav Svensson som han skulle have haft i 2021.

Bøgild Brix som skulle have haft 25-års tegn 1 2018.

 •  Lørdag 18. februar 2023. Nytårskur kl. 1700 i Marineforeningens lokaler.

Opslag Hjemmesiden, Facebook og Foreningen 31. december

Vi har fået tre menuforslag fra Stoppestedet. Pris 355,- per person. Noget dyrere end sidste år, så vi skal forvente et betydelig underskud.

Stoppestedet sørger for alt. Servering, afrydning, opvask, kaffe, mm.

Åse Thomsen sørger for borddækning

Vi skal prøve at finde noget musik

Velkomstdrink? Der var enighed om at det bliver Gin Hass. Det var en succes sidste år, så hvorfor lave om på det

Vi køber hvide kvalitets papirduge i Fanøhallen, de koster 40 kr. stykket. Vask og presning af vore egne duge koster 95 kr.

Vi har 14 dage fra generalforsamlingen til nytårskur, det skulle være tid nok for den nye bestyrelse til at gøre klar. 

 1. Generalforsamling:

Bestyrelsen:

Følgende er på valg

Bjarne Kirkegaard           Genopstiller ikke som kasserer

Mads Larsson                 Genopstiller

HC                                   Genopstiller ikke til bestyrelsen

Karen Marie                     Genopstiller ikke til bestyrelsen

Mette Jensen                   Opstiller til bestyrelsen

Dennis Villadsen             Opstiller til bestyrelsen

Bjarne Kirkegaard           Opstiller til bestyrelsen

Ikke på valg:

Kel Sørensen

Johannes Hansen

Hans Novrup

Følgende trækker sig fra bestyrelsen:

Lars Matras

Brian Rasmussen

Suppleanter:

Klaus Wittusen                Genopstiller ikke

HC                                      stiller op

Karen Marie                      stiller op

 1. Årskalender 2023/2024:

Er blevet udarbejdet og sat på hjemmesiden.

 1. Eventuelt:

Runde fødselsdage. Vi har 9 runde fødselsdage i år. Kel har købt Ø-gavekort som han deler ud.

Fliser skal sættes fast på hovedtrappen

Det drypper fra loftet i baren

Tømrer Jacob Jepsen reparerer omkring udluftninger mandag den 23/01.

Han kommer med et tilbud på ny tagbelægning, så vi kan søge nogle fonde om tilskud.

Vi skal have ny tagbelægning på til foråret / sommer.

Barvagter. Vi skal besætte marts og april

 1. Næste møder:

Den 4. februar 2023 klokken 0800 med morgenmad

Dagsorden: GENERALFORSAMLINGEN.

Torsdag den 9. februar2023 klokken 1700.

Punkter til næste møde:

 • Nytårskur
 • Fordeling arbejdsopgaver for den nye bestyrelse.

Referat

Hans Novrup

Sekretær