Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 28-03-2019.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 28.03.19 klokken 1700

Deltagere: Lars Bo, Hans, Hartmann, Keld Andersen, Jens Martin, Mads.
Afbud: Klaus, Bjarne, Kel Sørensen

1. Godkendelse af referat:
Godkendt.

2. Fra sidste referat:
Ingen bemærkninger.

3. Nyt fra formanden. JM
JM bød velkommen. Vi har fået 4 nye medlemmer, hvor de 2 har betalt kontingent. 3 er 25 år, hvilket er glædeligt. Der er i år 12 gaver til uddeling, Mads sørger for adresser til JM. Ligeledes er der i år 2, som skal have 25 års tegn, 1 som skal have 40 års tegn og 1 som skal have 50 års tegn. Der var flertal for, at man skulle overrække tegnene efter samme procedure, som sidste gang.

4. Nyt fra kassereren. Bjarne
Da Bjarne var sygemeldt, var der ingen bemærkninger.

5. Siden sidst. JM
a. Distriktsmøde Esbjerg 23. marts.
Mads og Hans orienterede. Referat videresendes fra mødet til bestyrelsen, når det kommer ud.

b. Hjerteforeningen og foredrag den 26. marts.
Hjerteforeningen måtte aflyse pga. sygdom. Deniz Serinei leverede et spændende foredrag om den sociale arv. En skam at ikke flere havde fundet vej til en spændende oplevelse.

c. Sendemandsmøde Randers lørdag den 18. maj 2019.
Jens Martin og Eva samt Hans Novrup og Bente deltager. Jens Martin ordner tilmeldinger og booking af hotel. Vi deltager i kammeratskabsaftenen om fredagen og sendemandsmødet om lørdagen. Damerne er med på en udflugt under sendemandsmødet.

d. Årsplan 2019 færdiggøres.
Årsplanen blev færdiggjort med de datoer, der var kendt på nuværende tidspunkt. Ansvarlige blev ligeledes sat på. Den nye plan kommer på vores hjemmeside.

6. Kommende begivenheder: Hvem gør hvad?
a. Mandeaften 5. april.
Se aktivitetsplan på hjemmesiden.

b. Hovedrengøring 24. april:
Se aktivitetsplan på hjemmesiden.

c. Strandrensning:
Se aktivitetsplan på hjemmesiden. Datoen kendes ikke endnu

d. Kransenedlæggelse 5. maj:
Se aktivitetsplan på hjemmesiden.

7. Udflugt Frøslevlejren og Aabenraa Marineforening.
Se aktivitetsplan på hjemmesiden. Det bliver fredag den 28. juni. Hans og Bjarne ordner turen, Jens Martin laver aftalen med Åbenrå. Bus er OK.

8. Jubilæum Fanø Marineforening 30. november 2019: JMC, Mads og Claus.
Reception: Afholdes i egne lokaler den 30. november.
Festarrangement afholdes lørdag den 30. november 2019.
Strien er booket den 30/11 2019 hele dagen.

Tambour korps.
Tambour korpset kommer og marcherer fra færgen gennem Nordby. De underholder ved receptionen og spiller hele aftenen.

Reception.
Reception og fest finder sted samme dag. Bliver lørdag den 30./11 2019. Mads retter i aktivitetskalenderen.

Presse.
Op til receptionen og festen, vil der være pressedækning gennem Fanø Ugeblad. Der vil vi bringe historien vedr. Marineforeningen og program for lørdag den 30/11 2019.

9. Eventuelt:
Hartmann: Taget er blevet renset, men sprøjtningen har ikke haft den store virkning på de sorte pletter. Vi prøver igen. Vil gerne låne lokalerne den 21. maj et par timer til forevisning. Diskuterede rengøring i huset under ferier. Rengøring blev fastsat til kr. 200. Har gjort rent 4 gange. Blev bedt om at sende en faktura til Bjarne. Eva giver besked til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, når hun ikke kan gøre rent i ferier.

JMC:
Tog hul på et 10-15 års scenarie for Marineforeningen på Fanø. Hvordan det det ud? Hvad gør vi? Det var nok på sin plads, at få det undersøgt og diskuteret. JM undersøger, hvad papirerne i Marineforeningen siger, vedr. ophør.

NO:
Laver ny oversigt for udleverede nøgler til næste bestyrelsesmøde.

Mads:
Ingen bemærkninger.

Lars Bo:
Ingen bemærkninger.

Keld:
For at vi kunne finde ud af hvem der var Kel og Keld, valgte Keld sit mellemnavn for fremtiden. Så nu bliver Keld kaldt Mathias, som er hans mellemnavn

10. Næste møde:
TORSDAG DEN 6. JUNI KLOKKEN 16.30

11. Punkter til næste møde:
Kan sendes til Hans Novrup.

Referat
Hans Novrup
Sekretær.