Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 14-11-2019.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 14.11.19

klokken 15.00

Deltagere, Lars Bo, Klaus, Hans, Hartmann, Jens Martin, Bjarne, Kel Sørensen.

Afbud:     Keld Mathias Andersen, Mads Larsson.

  1. Godkendelse af referat: Godkendt.
  2. Nyt fra formanden: JM

a. Til Lises bisættelse i Ribe, har vi sendt en bårebuket fra Fanø Marineforening.

b. Fanø Marineforening har fået 3 nye medlemmer. 1 skal overflyttes fra Odense.

c. Afbud til festen fra landsformanden, kommer en anden gang.

d. Problemer med afløb. Kommunen kontaktet for at få det ordnet.

e. Mette meddeler, at hun stopper med rengøring. En ny er blevet anbefalet. Bestyrelsen sagde god for, at Lise kunne overtage rengøringen efter Mette.

f. Landbetjenten på Fanø går forrest i forbindelse med marchen for Tambourkorpset fra færgen.

g. MHV Esbjerg stiller med så mange som muligt uden skib.

h. Tambourkorpset kommer med færgen klokken 12.10. Marchen starter klokken 13.00. JM aftaler med færgeriet, så bussen med Tambourkorpset kan komme med færgen klokken 12.10.

i. Annonce i ugeblad og Fanø Posten.

j. Kalle Keldsen mener, han skal have 40 års tegn. Passer det????skal det på hjemmesiden.

Nyt fra kassereren.  

Gennemgik resultatopgørelse af regnskab pr. dags dato. Det ser fornuftigt ud.

Ikke betalere. 1 har betalt, 2 udmeldes. Der opfordres endnu en gang til, at man tilmelder sig betalingsservice, så vi ikke har det bøvl med hvert år at få folk til at betale.

Udgifterne til Nets stiger fra 7,69 – 7,87.

For nemmere at kunne betale i Marineforeningen ved baren og til arrangementer diskuterede man mobilepay. Bjarne snakker med banken vedr. mobilepay.

4. Siden sidst: JM

a. Hovedrengøring 16/10. Iab.

b. Distriktsmøde Sønderborg 26/10.

Hans orienterede. Referat fra mødet udsendt til bestyrelsen til orientering. I den forbindelse blev sendemandsmødet diskuteret.

c. Pudsedag 3/11.

JM oplæste skrivelse vedr. trivsel og glæde ved arbejdet som formand. I den forbindelse gjorde JM opmærksom på, at han går som formand til næste generalforsamling.

  1. Kommende arrangementer:

a. Reception/fest jubilæum lørdag 30. november. Er på skinner.

b. Juleafslutning Banko 1400-1800, søndag den 8. december

Hans bliver forhindret i at deltage, da han skal arbejde.

c. Juleafslutning Klaus, 15. december. Aflyst, Mads retter på hjemmesiden.

  1. Jubilæum.

Opdatering for indgåede aftaler, angående vores 75-års jubilæum

Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: (JMC, Mads og Klaus).

Arrangement: Afholdes lørdag den 30. november 2019.

Reception: Afholdes i egne lokaler. Reception og fest finder sted samme dag. Bliver lørdag den 30./11 2019. Tidsrummet 1400 – 1600.

Mad: Sandwich a la Fanø

Tambourkorps. Tambourkorps. Er booket.

Tambourkorpset kommer og marcherer fra færgen gennem Nordby.

Kl. 1230 Ankomst med færgen på Fanø

Kl. 1300 March gennem gågaden til Marineforeningens lokaler. MHV deltager + reception.

Vi skal repræsentere os denne dag. Alle medlemmer skal snakke med gæsterne og ikke hænge i baren og drikke. Medlemmerne skal holde igen med drikkeriet under receptionen.

Klaus laver et Power Point show vedr. Fanø Marineforening, som kan køre under receptionen.

Indbydelser. Mads præsenterede 2 indbydelser, 1 til receptionen og 1 til festen. Forslagene blev vedtaget og vil blive anvendt. Sendes ud 1½ måned før dagen.

JM taler med Mads om at få indbydelser sendt ud.

Følgende er foreslået til at modtage en indbydelse:

Hovedbestyrelsens formand med ledsager.

Distriktsformand med ledsager.

Distriktsforeningernes formænd med ledsager eller suppleanter.

Borgmester.

Leif Mortensen, redaktør Under Dannebrog.

Formanden for Atlantforeningen.

Morsø Marineforening.

Frederikshavns Marineforenings formand med ledsager

MHV Esbjerg.

Fest.

Strien er booket den 30/11 2019 hele dagen. JM hører om vi kan få den fra om fredagen, så der kan laves borddækning. Der er plads til max 110 personer. Vi kan ikke få Strien før lørdag morgen. Borddækkerne/bordpynterne er indforstået med det og ordner det lørdag formiddag.

Vi skal skaffe nogle unge mennesker med pæn påklædning til baren og til at lave drinks. Er OK

Vi sluttet når middagen og kaffen er overstået. Ingen musik under maden men et festligt indslag med Shanty koret far Fanø. Shanty koret kommer til velkomstdrinks og underholder og ligeledes efter hovedretten

Mad.

Er blevet bestemt. Afslutter aftenen med kaffe, kransekage og drinks. Festen slutter klokken 2400.

Deadline for tilmeldinger er den 24. november. Besked til Klaus og Hartmann.

Presse.

14 dage før festen kommer der en artikel i Fanø Ekstra og CS foreningens blad. Er sendt til Fanø Ekstra + hjemmeside.

  1. Eventuelt:

Bjarne: Oprydning ude foran Marineforeningen ukrudt osv. Haven ordnes før festen. Bjarne ordner og sørger hjælpere.

Hartmann: Nyt nøglesystem til Marineforeningen? Der har været ulåste døre efter åbningstiden. Det går ikke.

De 2 piger, der dækker bord om lørdagen inviteres til spisning. OK fra bestyrelsen.

Lars Bo: Vil gerne efter afholdelse af festen have en oversigt over udgifter til festen, så man kan se, hvad det har kostet.

JM: Takkede for lydhørheden ved den udarbejdede skrivelse.

Vil gerne have hjælp til sponsorer og præmier til jule bankospillet. Blev fordelt mellem de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

  1. Næste møde:

Tirsdag den 3. december klokken 16.30. Damerne kommer klokken 18.00. Dagsorden: opfølgning af mødet den 14.11.19.

NB: Husk tilmelding med antal til JM.

Torsdag den 06.02.2020 klokken 15.00. Dagsorden: Generalforsamling.

  1. Punkter til næste møde:

Indkøbspriser for foreningen.

Vel mødt og god jul

Referat
Hans Novrup
Sekretær.