Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 28-07-2022.

Referat bestyrelsesmøde den 28. juli 2022 kl. 16.30

Deltagere: Kel, Bjarne, Hans, Johannes, HC, Mads, Mette.

Afbud:       Klaus, Brian, Karen Marie, Lars.

1.Godkendelse af referat fra sidste møde:

 Godkendt.

2.Opfølgning fra sidste referat:

Ny hovmester? Intet nyt. Kel kontakter Christian Fischer.

Liste og tidsplan vedr. projekter? Har modtaget det i dag. Efter ferien kommer der en ny plan til august. Rolf vil ordne gulvet i baren.

Runde fødselsdage

 • Mettes forslag om at lave lykønskningskort of vedlægge et Ø-gavekort, blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde den 28. april
 • Siden mødet er 2020 og 2021 blevet sendt og omdelt
 • Konvolutterne til personer med runde fødselsdage i 2022 ligger klar til at blive sendt / afleveret.

3. Meddelelser fra formanden:

Arrangementer.

Aften gudstjeneste og kransenedlæggelse med deltagelse af spejderne og FM. Vi mødte op 4 mand (4,4% af medlemmerne).

Det kan vi simpelt hen ikke være bekendt. Håber der kommer mange flere næste

år.

 

Pudsedag. To mand mødte op (2,2% af medlemmerne).

Vi er skuffet over den ringe deltagelse. Husk på det er ”Vores forening” ikke kun Bestyrelsen.

Pudsedagen aflyst.

 

Vi fortsætter arrangementerne som planlagt i 2022.

Hvis ikke tilmeldingen og hjælp fra medlemmerne bliver bedre i løbet af året, kan

konsekvensen, i værste fald, være at vi cutter ned på arrangementer i 2023.

 

Mette overtager arbejdet med skrabelodder fra kassereren.

 

Mads og Kel deltager i København vedr. dronningens 50-års regeringsjubilæum med flaget.

 

Vi har fået syv nye medlemmer indtil nu.

 

4. Meddelelser fra kassereren:

Kommunen er langsom med at sende de tilskud, vi er berettiget til at få. De kommer     med dårlige undskyldninger vedr. dette. Derfor er der på nuværende tidspunkt et underskud på 6. 239 kr.

Vi ved at august og september måned er 2 dyre måneder for foreningen.

Kel undersøger, om vi kan fritages for at betale ejendomsskatter.

5. Afholdte arrangementer:

 • juni. Bustur til Stauning Whisky destilleri: Kanon tur med 39 deltagere.
 • juli. Grill dag for medlemmer. Vellykket med musik, vejret var godt, 43 tilmeldte, men der kom 45.

6. Kommende arrangementer:

 • 6. august Havefest Ribe. Kel melder tilmeldte til.
 • 13. august Fregatskydning. Morgenmad vil finde sted i marinestuen.
 • 5. september Danmarks udsendtes flagdag. Har ikke modtaget noget om dagen.
 • 15. september Martha aften. Kel tager en snak med Christian Fischer. Arrangementet tages op af bestyrelsen senere.
 • Temaaften i oktober med ledsager tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. Åbningstider:

Ved bestyrelsesmødet 28. april blev vi enige om at hvis dækningen af barvagter ikke bliver bedre inden den 1. august, lukker vi Foreningen ned per 1. august 2022.

Da det stadigvæk er svært at få medlemmer til at melde sig som barvagter og det kræver alt for meget tid i bestyrelsen, for at få det besat, har bestyrelsen vedtaget at vi lukker foreningen om lørdagen og kun holder åbent om søndagen. Dette træder i kraft den 1. august. Åbningstiden om søndagen vil være fra klokken 1200 til 1500.

Der blev foreslået at åbningstiden søndag skulle være 11-14 som det var før i tiden.

Før i tiden havde vi ikke en cykelklub at tage hensyn til, det har vi nu.

Hvis de skal nå at få frokost før de kommer ned og rafler eller bare besøge Foreningen, bør vi beholde nuværende åbningstid.

  Dette har cykelholdet bedt om.

8. Barvagter:   

Barvagterne vil hovedsageligt blive besat af bestyrelsesmedlemmer, for at få det til at hænge sammen.

Når vi har lukket på lørdage, har vi åbent 21 dage resten af året, og disse 21 barvagter kan bestyrelsen selv tage. Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Det bliver 2 vagter til os hver, hvilket skulle være nemt at klare.  

Denne plan kom på plads under mødet

9. Fregatskydning:

Fregatskydningen vil blive afholdt efter samme procedure som tidligere. Dog med følgende ændringer.

Hvis fregatkaptajnen bor i Esbjerg, vil morgenmaden finde sted i Marinestuen.

Hvis fregatkaptajnen bor på Fanø, vil det være på hjemmeadressen.

Fregatkaptajnen giver morgenmaden og kaffen. Marineforeningen giver 1 øl og 1 snaps.

10. Vedligehold:

Her går det helt fint. Vi har renset havefliser, renset tag på udhus for mos,

tagrender rengjorte udvendig, trimmet træ i forhaven, samlet nye havemøbler,

rep. fliser på trappe, rep. af hul i taget.

Vi har en del vedligehold der skal laves efter foråret.

Brian og Lars opdaterer listen og tager den med til næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt:

    Kel: Fregatkaptajnsmærker? Bjarne undersøger og køber.

    Kel opdaterer liste med beklædning.

    Caps?? Med tekst Fanø Marineforening

    Mandeaften den 21 oktober med damer: Kel snakker med Christian Fischer.

 12. Næste møde:

TORSDAG DEN 13. OKTOBER KLOKKEN 1700.

13. Punkter til næste møde: Sendes til Hans.

 • Mandeaften med ledsager.
 • Julefrokost torsdag den 24. november med ledsager.
 • Juleafslutning.

Referat

Hans Novrup

Sekretær