Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 06-06-2021.

Referat bestyrelsesmøde

Fanø Marineforening søndag den 6. juni 2021 klokken 10.00

Deltagere: Jens Martin Christiansen, Mads Larsson, Bjarne Kirkegaard, Lars Bo Møller, Hans Christian E. Jensen, Kel Sørensen, Keld Andersen (7)

Afbud: Klaus Wittusen, Hans Novrup (2)

Godkendelse af sidste referat:

Godkendt

Nyt fra formanden:

Vi har fået invitation til Ribe Marineforenings årlige havefest lørdag den 21. august. Esbjerg Marineforening er også inviteret.

Skriftlig invitation fra Ribe Marineforening bliver slået op i Marinestuen når vi modtager den.

 

Odense Marineforening besøger Fanø den 25-26 september.

Jens Martin er tour guide.

 

Distriktsmøde i Aabenraa Marineforening den 19. juni kl.: 10:00

Jens Martin og Kel tager afsted

 

Sendemandsmøde i Skagen Marineforening den 10-11 september.

Jens Martin og Kel tager afsted.

 

Dronningens besøg på Fanø den 1. september 2021

Vi skal også være flagvagt til Dronningens besøg i Esbjerg den 31. august.

Disse punkter vil blive taget op på et senere bestyrelsesmøde.

 

Næste generalforsamling:

På bestyrelsesmødet den 24. april 2021, blev bestyrelsen enige om, ikke at afholde generalforsamling i år. Alle bestyrelsesmedlemmer vil blive siddende til 2022 generalforsamlingen.

Det har senere vist sig at vi bliver nød til at afholde generalforsamling i år, da budgettet skal godkendes.

Derfor holder vi generalforsamling hurtigst muligt med kun et punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af budgettet.

Dato kommer senere.

 

Nyt fra kassereren:

Bjarne gennemgik budgettet, som ikke er noget at prale af. Vi kan dog konstatere at vi er begyndt at tjene lidt penge igen.

 

Genåbning den 8. maj:

Bartenderen skal bære mundbind, medlemmer skal bære mundbind når de står op og alle skal vise Corona pas.

Genåbningen gik rigtig fint, alle fulgte reglerne, så det kunne ikke være bedre.

Dejligt at møde jer alle igen.

 

Aktivitetskalender:

Grillfest lørdag den 17. juli

Vi trænger til en rigtig god fest oven på den lange nedlukning.

I år holder vi fest for medlemmer af Fanø Marineforening med partnere og måske vi har besluttet også at invitere Atlantvoldens medlemmer.

Menuen består af svinemørbrad (Sous-vide), spareribs, masser af pølser, kartoffelsalat, brød og lidt salat.

I år har vi nedsat prisen 100,- per mand, inkl. 1 genstand.

Jens Martin er ansvarlig for arrangementet.

 

Fregatskydning lørdag den 14. august

Dette arrangement afholdes som vi plejer (vi ser bort fra sidste år).

Vi henter Fregatkaptajn Dick med Flag, uniforme og godt humør og får helt sikkert en rigtig dejlig dag.

Vi skal finde en ansvarlig for dette arrangement.

 

Bustur den 13. eller 16. september

Årets bustur går til Horsens Statsfængsel

Efter besøget spiser vi frokost på Fredericia Marineforening.

Super Brugsen sponserer morgenmad og en lille en undervejs.

 

Vedligehold:

Lars Bo har slebet og rengjort alle vinduerne i huset. Når vejret tillader bliver de malet.

Mattias og HC vil i nærmeste fremtid, slibe, rengøre og male depotrum og skuret i haven.

Jens Martin er udnævnt til ukrudts ansvarlig i voksetiden.

Vores stakitter har det ikke godt, så vi er enige om at de skal udskiftes i 2022.

 

Næste møde:

Torsdag den 19. august kl.: 16:00

Referat:

Kel Sørensen