Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 09-08-2018.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 09.08.18 klokken 1700

Deltagere: Lars Bo, Hans, Hartmann, Jens, Jens Martin.
Afbud: Klaus, Mads, Kel og Bjarne.

Godkendelse af referat: Godkendt.

Fra sidste referat:
Hartmann kort til Brugsen? Hartmann har fået Jens Martins kort, så nu har 2 personer kort til Brugsen, Hans Rasmussen og Hartmann.
Bjarne bonusbeløb Brugsen, Bjarne? Da vi ikke er medlemmer, kan vi ikke få bonus.
Lars og Keld nøgler, JMC? Keld har fået, Lars Bo får af Jens Martin.
Emblemer og nåle til medlemmer, Mads? Vi mangler svar fra KBH.
Medlemsliste Hans og Bjarne, Mads? OK
Godkendelse af referat: Godkendt.

2. Nyt fra formanden. JM
Der er udmeldt 5 medlemmer, som ikke har reageret på vore rykkere for betaling. 1 ønsker overflytning, så alt i alt har vi sagt farvel til 6 medlemmer. Afbud til mindegudstjeneste KBH.

3. Nyt fra kassereren. Bjarne:
Vi har fra kommunen modtaget kr. 14.001 i lokaletilskud.

4. Siden sidst. JM
a. Vild med vand den 9. juni: Der var ikke noget at lave, snakkede med 3 personer. Det skal være et helt andet set up, hvis vi skal deltage. For fremtiden nej tak.
b. Hovedrengøring den 11. juni: Der var ingen, så ingen rengøring.
c. Udflugt Mønsted og Randers 15. juni: Et rigtigt godt arrangement, som alle var glade for.
d. Udflugt Morsø: Vi har de sidste 2 år ikke modtaget nogen indbydelse, men vi prøver igen at kontakte Morsø Marineforening.
e. Grilldag med Morsø 7. juli: Gik godt, selv om der kun kom 1 fra Morsø. Måske er det alderen, der gør, at flere og flere falder fra til arrangementerne.

5. Kommende begivenheder: Hvem gør hvad?
a. Fregatskydning 11. august NO, Bjarne, Hartmann og Jens:
Afhentning fregatkaptajn: Skal ikke afhentes, kommer til Marineforeningen efter aftale. Her startes med morgenkaffe og rundstykker. Herefter flaghejsning, den gamle fregatkaptajn skyder kanonen af som tegn på, at skydningen kan begynde. Efter skydningen, vil den nye fregatkaptajn skyde kanonen af, som tegn på, at skydningen er slut. Herefter vil der være præmieoverrækkelse og nedhaling af flaget. Derefter går turen ud til Mulle, hvor vi vil få en lille en og hot dogs. Vi har i bestyrelsen desværre overset, at marineforeningens lokaler var lejet ud fra klokken 1400 til et medlem, da vi fastlagde datoen for skydningen. Derfor denne omvendte afvikling af arrangementet.
Ordner Skydeskive: Hartmann.
Kanon: Hartmann
Står for skydningen: HN og Hartmann
Pølser og brød: Hans Rasmussen
Præmier: Hartmann: 5 flasker vin og kurv fra SPAR.
Rundstykker og pålæg og kaffe: Bjarne, Jens og Hartmann.
Transport af vand og bitter til Mulle: Hartmann
b. Besøg Sønderborg Marineforening 25. august JMC:
Guide: JMC
Hjælpere til maden: Eva sørger for at afhente smørrebrødet i Brugsen.
Dække bord og Baren: Mads??, Keld??
c. Marta aften 14. september, Jens, Hans R, HN:
Mad: Hans Rasmussen.
Opsætning af Fjernsyn +Video: Erling Christiansen
d. Mandeaften 19. okt. Klaus og Christian F:
Mad: ?????
Hjælpere: ???????
6. Kels skrivelse/ forårs program.
Tages op på næste møde.

7. Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: JMC, Mads og Claus.
Arrangement afholdes lørdag den 30. november 2019.
Tamburkorps: Klaus har kontakt. Ønsker vedr. Tambourkorpsets medvirken og plan, skal være klar til 2019, og tages op på næste møde.
Indbydelser: Blev diskuteret.
Reception: Finder sted i vore egne lokaler.
Fest: Bliver i Strien om aftenen. JMC booker Strien til lørdag den 30. november nu.
Mad: ??
Presse: ??
8. Hvordan øger vi vore indtægter?:
Varmestyring: Lars Bo sætter i værk. Det drejer sig om Danfoss Link og Living connect. Vi regner med en pris på ca. 13.000 kr.
Mere i leje for lokaler: Udefra: 1.000 kr. + rengøring. Medlemmer: 500 kr. + rengøring.
Andre forslag: Begræns udgifterne.
9. Eventuelt: Ikke noget.
10. Næste møde:
TORSDAG DEN 11. OKTOBER 2018 KLOKKEN 1700.

11. Punkter til næste møde:
Kels skrivelse/forårs program.
Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: JMC, Mads og Claus.

Vel mødt
Hans Novrup