Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 19-08-2021.

Referat bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 19.08.21

Klokken 16.00

Deltagere: Keld Mathias, Hans, JM, Bjarne, Lars Bo, Keld, HC, Mads.

Afbud: Klaus

DAGSORDEN

 1. Nyt fra formanden. (JM):

JM har været indkaldt til møde med kommunen vedr. dronningebesøg på Fanø onsdag den 1. september.

Vores opgave består i at modtage dronningen, når hun kommer med færgen, og når hun skal hjem igen. Vi skal være holdere for et 100 meter langt tov. Dronningen ankommer med færgen klokken 09.50.

Vi deltager ligeledes i en faneborg med flaget (HC og Keld Mathias). Påklædning: Uniform, kasket og hvide handsker.

Leder: Chefsergent Finn Højlund.

Tovholder for deltagere er JM.

Vi skulle gerne samle så mange som muligt. Det vil ske ved opslag på vores hjemmeside, ved at kontakte folk personligt samt opslag i baren.

KRAV: Man skal have uniform på (jakke, slips, hvid/lyseblå skjorte og pæne bukser.

Alle tilmeldte skal videregives til JM.

Deadline for tilmelding søndag den 29. august.

JM Er blevet kontaktet vedr. modelskib til foreningen. Vi modtager billeder og mål på modellen, og finder ud af, hvad vi skal gøre. Vi har foreløbig sagt ja tak, men kender ikke noget til skibet eller dets historie.

 1. Nyt fra kassereren. (Bjarne)

Har købt en bankboks til opbevaring af penge, da det er for dyrt at benytte Sparekassens døgnboks.    

 1. Afholdte aktiviteter:

Genåbning af marinestuen: Det er gået, som det skulle.

Grillfest den 17. juni: God og hyggelig fest.

Generalforsamling 7. august: Blev afholdt, som den skulle og på sædvanlig vis.

Fregatskydning 14. august: Arrangementet gik godt. Ny fregatkaptajn Hans Novrup.

Kommentarer: Man skal ikke starte i Marineforeningen med morgenmad. Vi skal ud og hente fregatkaptajnen, så flaget bliver vist frem, og vi gør opmærksom på os selv. Her skal vi have morgenmad og så gå tilbage til Marineforeningen for at skyde.

En enig bestyrelse har vedtaget: Ved fremtidige arrangementer en lørdag/søndag, vil marineforeningen være lukket for de, der ikke er tilmeldt det pågældende arrangement for at fremme det sociale samvær.

 1. Kommende aktiviteter:
 • Onsdag 01. september. Dronning Margrethe besøger Fanø.

Se nyt fra formanden.

 • Bustur 04. september Horsens.

Er på plads. Vi skal være i Horsens senest klokken 10.00. Morgenmaden bliver indtaget undervejs i bussen, så rundstykkerne skal være smurt og med pålæg, så man kan få et rundstykke og en kop kaffe, medens vi kører. Klokken 10.20 er der en guidet tur i fængslet. Herefter går turen til Fredericia, hvor vi vil indtage en buffet. Prien for turen er som sædvanlig kr. 350,00 pr. person.

 • Søndag 05. september. Danmarks udsendtes flagdag. 

Vi har ikke hørt noget fra Esbjerg Kommune eller Marinehjemmeværnet.

 • Fredag 10. + 11. september. Sendemandsmøde i Skagen.

JM og Kel deltager. Mads undersøger, om alle formaliteter er i orden.

 • Fredag 24. september. Film aften kl. 1800.

Filmaftenen flyttes til en hverdagsaften. Det bliver torsdag den 23. september i stedet for. Mads retter på hjemmesiden.

Lars Bo og Bjarne står for arrangementet.

Kok Erik Egelund skal kontaktes.

Kel sætter TV og video op, så der bare skal tændes for det.

 • Onsdag 13. oktober. Hovedrengøring i foreningen kl. 1000. Mad.

Keld Mathias står for maden.

 • Fredag 22. oktober. Mandeaften med koner. kl. 1800. (Menu:).

Forslag: Temaaften med udenlandsk mad. Bliver taget op ved næste bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt:

   Kel: Ny opslagstavle, en INFO tavle. Stedet hvor tavlen skal være bliver på væggen    ved siden af toiletdøren til dametoilettet. Keld køber.

   JM: Brandslukker skal udskiftes.

 1. Næste møde: Torsdag den 14. oktober klokken 17.00 med smørrebrød. (JM bestiller) HUSK AFBUD!
 2. Punkter til næste møde:

Bjarne: Nyt look til marinestuen???

 

Referat

Hans Novrup

Sekretær