Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 06-12-2018.

Bestyrelsesmøde den 06-12-2018 klokken 1600.
Deltagere: Jens Martin Christiansen, Bjarne Kirkegaard, Lars Bo Møller, Kel Sørensen, Klaus Wittusen, Jens Stricker, Hans Carl (som suppleant for sekretæren, Hans Novrup).

Fraværende med afbud: Hartmann Kunze, Hans Novrup, Mads Larsson.

1. Siden sidst.
13-10: Distriktsmøde i Sønderborg. Jens Martin og Mads deltog.
Indlæg til Under Dannebrog kommer ikke med. Redaktøren, Leif Mortensen, oplyste på mødet, at det ofte skyldes, at de pågældende indlæg indeholder ’fnidder og fnadder’.
Bladet bliver fordelt til andre end marineforeningerne.

19-10: Mandeaften blev aflyst grundet for få tilmeldinger. (Klaus og Christian).

04-11: Pudsedag. (Hartmann, Lars Bo og Jens Stricker).
Der manglede klude. Nye blev fremskaffet ved at klippe gamle viskestykker i mindre dele.

09-11: Mortens And blev aflyst grundet for få tilmeldte. (Mads).

02-12: Julebanko blev afviklet med et godt fremmøde (ca. 30 deltagere). Følgende erhvervsdrivende støttede med donation i form af præmier: Fanø Angus og Merino, Fanø Laks, Havnekiosken, Ny Bolig, Ny Form, Pandekagehuset, Rudbecks, Spar, Sports Massøren, Stoppestedet, SuperBrugsen. Brian Rasmussen stod igen som brygmester af julegløggen. (Hartmann og JMC).

Nye flagliner monteret på flagstangen.
Hartmann og Lars Bo arrangerede.

Grene ud over taget skåret af.
Den opgave klarede Brian.

2. Nyt fra formanden.
Diverse info fra hovedbestyrelsen samt FU mv. bliver videresendt til bestyrelsen samt suppleanter.

A. Vi har fået monteret nye ventiler på radiatorerne.
Knap et par uger efter monteringen, var der ingen varme en lørdag formiddag. Lars Bo forklarede, at al vand blev tappet af anlægget i forbindelse med montering af ventilerne. Ved påfyldning af vand blev anlægget ikke fyldt helt op på trods af automatisk udluftning. En
efter fyldning af vand om søndagen klarede problemerne.

B. Der er konstateret utætheder ved udluftningen over baren (JMC):
JMC undersøger årsag.

3. Nyt fra kassereren (Bjarne).
Kassereren orienterede om foreningens økonomi. Orienteringen blev godkendt.

4. Kommende arbejdsopgaver:
A. Festudvalget begynder så småt at danne rammen om 75-års jubilæet.
Tamburkorpset har skiftet ledelse. Er rykket til Korsør. Efter korpset atter får ny ledelse til februar, vil Fanø Marineforening ansøge om at få medlemmer af korpset til Fanø i forbindelse med 75-års jubilæet til november 2019. Der kan komme op til 14 medlemmer. Budget skal
udarbejdes inkl. mulig overnatning for korpsets medlemmer samt særlig indbudte på den tidligere søfartsskole. Bjarne udarbejder et 75-års jubilæums budget.
Jubilæums udvalget består af JMC, Mads og Klaus.

B. Pokalen til fregatskydning skal have indgraveret navn på den sidste fregatkaptajn.
JMC arrangerer.

C. Drøftelser vedrørende vores likvide midler ved et eventuelt ophør af foreningen.
Skal diskuteres fremover. Tænk over det. Det skal undersøges, hvordan andre lokale foreninger har arrangeret sig.

D. Opfølgning af Kel’s arbejdsliste.
Opgaverne blev delligeret ud. Vandskuring af ydermure har fået deadline til juni 2019.
Udendørs lamper udskiftes til lamper med sensorer. Fliser i haven: Efter den kommende sommer grillfest, vurderes det foreliggende tilbud på 25000 kr. Alger på taget skyldes træet.
De fjernes til foråret. Råddent plankeværk skal udskiftes næste år. Resten skal slibes og males.

E. Flagstangen skal rengøres.
Politiet underrettes før arbejdet igangsættes til foråret.

F. Oprydning.
JMC donerer et skab med hylder til det store skur. I skabet kan anbringes løse ting fra marinestuen. Køleskab og fryser fra det store skur skal fjernes. Klaus står for forslag til renovering af marinestuen og mulig ommøblering. Det undersøges om tøj genstande til salg kan anbringes i skab i mellemgangen.

5. Eventuelt.
Klaus medbringer gløgg, når han har bar vagt søndag den 16. december.
Kel foreslog, at der arrangeres et kostmøde før fælles arrangementer så madspild bedre kan undgås. På møderne kan man diskutere kuvertprisen. Arrangementer kan efter overvejelser annonceres i Fanø Ugeblad.
Der skal være bedre styr på oprydning samt totalt arrangement, når foreningen får gæster udefra.
Følgende blev debatteret: Åbent hus-arrangementer, arrangementer med brætspil, flere udlejninger af lokalerne (eventuelt til konfirmationer).
Bestyrelsen enedes om at lokalerne ikke kan udlejes til studenterfester og lignende.
Der blev foreslået alternative menuer til fælles arrangementer.
Forslag til udflugten i 2019 efterlyses.
Klaus vil til februar arrangere, at et udvalg diskuterer, hvordan medlemmer bedre kan aktiveres.

6. Næste møde.
Lørdag 19. januar kl. 1000 hos JMC.

Referent
Hans P. Carl