Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 27-02-2020.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 27.02.2020
klokken 16.00
Deltagere: Lars Bo, Klaus, Hans, HC, Keld Andersen, Jens Martin, Kel Sørensen, Mads, og Bjarne.

Afbud:

1. Godkendelse af referat: Godkendt.

2. Konstituering af ny bestyrelse: JM
Ny bestyrelsesliste blev udarbejdet. Mads sætter den på hjemmesiden. Fremtiden i bestyrelsen blev diskuteret.

3. Generalforsamlingen:
En god generalforsamling. 33 medlemmer var mødt op. En god dirigent. Mange relevante spørgsmål. God ro og orden. JM sender formandsberetningen til Hans, Keld sender spørgsmål på generalforsamlingen til Hans. Mads sørger for at sende oplysningerne til hovedbestyrelsen. Hans udarbejder referat fra generalforsamlingen. Referatet skal afleveres i Sparekassen.

4. Årsplan 2020:
Blev udarbejdet. Mads sætter den på hjemmesiden. Vi laver ikke en hel årsplan, men en plan for et halvt år af gangen. Der skulle gerne komme nye ideer, så der sker en ændring. Vi kommer med nye input til næste møde, så det ikke bliver det samme hele tiden. De faste arrangementer vil dog være på hjemmesiden, men det skulle gerne give mulighed for mere fleksibilitet på aktivitetskalenderen.

5. Sendemandsmøde:
JM og Eva samt Mads og Keld deltager. Mads tilmelder ved Hovedbestyrelsen samt Svendborg.

6. Næste møde:
TORSDAG DEN 2. APRIL KLOKKEN 16.00 MED SMØREBRØD. HUSK AT MELDE AFBUD, HVIS DU IKKE KOMMER.

7. Eventuelt:
JM:
Fanø Sparekasse fastholder kravet om ID fra alle bestyrelsesmedlemmer. Man kan aflevere/sende kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller pas til JM, som så afleverer kopierne i sparekassen.
Årsplan tages op på næste møde som et særskilt punkt. Tænk på nye arrangementer, så vi måske kan få ændret aktivitetskalenderen radikalt.
Bød HC velkommen i bestyrelsen.

Lars Bo:
Skal vi afskyde salut for Skoleskibet Danmark ved afsejling fra Esbjerg den 5. marts?? Keld kontakter og vender tilbage med noget.
Rengøringsdamen er der ikke i perioden 14/3-21/3.
Rengøringen er mangelfuld. Keld tager en snak med hende.

Bjarne:
Orienterede om nyt låsesystem. Vi skal have gjort noget. Tages op på næste møde.

Mathias:
Dårlig omtale af Sønderhoninge i Marinestuen skal stoppes. Mange føler sig berørt over det. Man må hellere komme med bedre jokes end dette. Alle skal være lige velkomne i Marinestuen uden disse platte tilkendegivelser. Vær med til at bremse det, så det bliver stoppet én gang for alle.

Mads:
Mads og HC er tilmeldt tyren til København med flaget i anledning af dronningens fødselsdag.

8. Punkter til næste møde:
Årsplan 2020 1. halvår
Nye låse eller????
Forslag/emner generalforsamlingen
Turen 2020.Hvad skal vi??

Referat
Hans Novrup
Sekretær