Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 28-04-2022.

Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2022 kl. 16:00.

Deltagere: Kel Sørensen, Mads Larsson, Bjarne Kirkegaard, Hans Novrup, Karen Marie Matras, Lars Matras, H.C. Jensen, Mette Jensen.

Afbud: Brian Rasmussen, Johansen Hansen, Klaus Wittusen.

Godkendelse af referat: Godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden:
 • Distriktsmøde på Fanø Afdelingerne informerede hinanden om afviklede of fremtidige arrangementer.

Ingen indkomne forslag Per Dickmann blev genvalgt for et år, så stopper han som distriktsformand. Planen er at suppleanten Henning Madsen skal tage over som Distriktsformand i løbet af 2022. Distriktsformanden gennemgik det reviderede regnskab for 2021, hvorefter det blev godkendt. Kontingent for det kommende år blev foreslået til 5 kr. pr. medlem, hvilket blev godkendt. Budgettet blev herefter gennemgået og vedtaget. Formanden sender referatet til bestyrelsesmedlemmerne.

 • Tall Ship races i Esbjerg 7-10 juli – Esbjerg har spurgt om vi skal dele en stand, for at hverve nye medlemmer – Esbjerg har prøvet det ved sidste Tall Ship Race, men fik ingen nye medlemmer ud af det – Vi har derfor sagt nej til at være med i år.
 • Udflugt med Esbjerg Marineforening til Sønderborg Slot. Vi har fået tilbudt 10 pladser. Ingen i bestyrelsen vil med. Tilbuddet slås op i Marineforeningen.
 • Beskidte duge og servietter. MT Rens og Service har endelig fået miljøgodkendelse af deres vaskeri og presseri. Vi har fået en rigtig god rabat på den første vask, så vi må se om vi bliver tilfreds. MT Rens hentede vore duge og servietter den 28. april. Det tidligere brugte renseri er solgt og lukket.
 • Samtykkeerklæring. Jeg har revideret formularen på Afdelingsbestyrelsens hjemmesiden, så den passer til vores forening. Mappe med medlemsoversigt og formularer ligger i baren. Når ”nye” medlemmer besøger Foreningen, udleverer barvagten en formular til udfyldning. Så skal man ikke spørge personerne hver gang, man lægger et billede op på hjemmesiden.
 • Nøgleunderskrifter. Vi underskriver for modtagelse af nøgle. Formanden er ansvarlig for listen.
 • 2/3 af Bestyrelsen skal have været eller er i søværnet. Det er vi ikke i vores bestyrelse, så jeg har bedt om en dispensation fra landsbestyrelsen, og det har vi fået.
 • Vi havde ikke en blankvåben samlertilladelse, så Kel har søgt hos Politiets Administrative Center og modtaget tilladelsen. Tilladelsen gælder i 10 år indtil den 31/11-2031, eller til vi får ny formand. Tilladelsen er personlig, så den er knyttet til Kel Sørensen. Ved ny formand, skal der igen søges om tilladelse.
 • Medlemsemblemer skal bæres i åbningstiden. Det har vi praktiseret et stykke tid nu, og det ser ud til at fungere. Nu skal vi bare have de sidste med.
 • Indførelse af præcise åbningstider har kørt nogen tid og ser ud til at fungere.
 • Havemøbler. Kel har skrottet de gamle og bestilt nye.
 • Vi skal have fat i en Hovmester, eller en kok som lejlighedsvis kan lave mad til Foreningens arrangementer. Kel spørger i første omgang Kristian Fischer og Klaus Wittusen om de vil være behjælpelige, eller kender nogen, der vil være behjælpelige.
 1. Meddelelser fra kassereren:

Bjarne orienterede. I øjeblikket er der overskud. Det skyldes hovedsageligt kontingentindbetalingen i foreningen. Vi skulle gerne til at have mere gang i mødeaktiviteten, så vi kommer tilbage til normalen.

 1. Afholdte arrangementer:
 • 19 februar. Nytårskur. Det var en rigtig hyggelig aften med god mad, musik og dans. Der var 34 deltagere hvoraf 19 var medlemmer. Det giver en deltager procent på 16% af medlemsskaren.
 • 21 marts. Overrækkelse af årstegn. Hyggelig eftermiddag hvor konerne også var inviteret.
 • 26 marts. Distriktsmøde Fanø.
 • 8 april. Mandeaften med skipperlabskovs. Vi havde en rigtig hyggelig aften med dejlig mad og megen snak. 10 medlemmer deltog. Det giver en deltager procent på 9% af medlemsskaren.
 • 23 april. Hovedrengøring. Vi holdt baren lukket den dag. Hyggeligt samvær og god rengøring. 8 medlemmer havde meldt sig, hvilket er 7% af medlemsskaren.

Vi skulle gerne have deltagerprocenten op til de forskellige arrangementer. Det er ikke kun bestyrelsens forening, men alle medlemmernes forening, så alle skal være med til at få det til at fungere.

 1. Kommende arrangementer:
 • 4 maj. Aften gudstjeneste, fakkeltog og kransenedlæggelse. Mads og Kel kan ikke deltage, så Bjarne bliver tovholder og HC tager sig af flaget.
 • 8 maj. Pudsedag. Johannes står for det og sørger for hotdogs. Der ligger nogle pølser og brød i fryseren – Mads og Kel kan ikke deltage.
 • 13 maj. Sendemandsmøde i Løgstør. Da der ikke er noget særligt på dagsordenen, har vi meldt afbud i år. Hans sørger for at melde afbud til Danmarks Marineforening.
 • 17 juni. Bustur til Stauning Whisky destilleri. Det sidste er på plads angående turen. Kel taler med brugsen ang. morgenmad. Karen Marie taler med Kabyssen ang. Dr. Nielsen flasker. Opslaget til turen skal i medierne og Marineforeningen mindst tre uger før turen finder sted. Der skal laves kaffe og brød om morgenen før afgang. Hjælpere bedes melde sig.
 • 2 juli. Grill dag for medlemmer. Karen Marie og HC har styr på arrangementet.
 1. Vedligehold / projekter / nyanskaffelser:
 • Listen over reparationer, projekter inde og ude, som blev udleveret under sidste møde blev gennemgået. Flere detaljer og punkter blev tilføjet.

Kel opdaterer listen og sender den til Lars, som sammen med Brian vil administrere listen fremadrettet. Karen Marie og Lars sender hurtigst muligt en plan over arbejdet sammen med en tidsplan til Kel.

 1. Sager til drøftelse:
 • Runde fødselsdage:

Vi havde 24 runde fødselsdage i 2020-21 som ikke har modtaget de obligatoriske to flasker vin. I 2022 har vi 19 runde fødselsdage – alt i alt 43 fødselsdage bagud. Det er en umulig opgave at køre rundt til alle fødselarer for at aflevere 2 flasker. Der blev diskuteret, om vi skulle droppe denne tradition eller videreføre den, eller finde noget helt tredje. Mette foreslog, at vi kunne lave et lykønskningskort og vedlægge et Ø-gavekort. Forslaget blev vedtaget. Mads har lavet kortet og Kel køber Ø-gavekort, så vi håber, at vi kan sende de første ud om ca. 14 dage.

 • Barvagter og åbningstid / dage:

Vi har et stort problem med at skaffe nok barvagter. Nogle få medlemmer tager virkelig mange vagter, og kører til sidst træt i det, men det er ikke nok. Vi vil prøve at opmuntre både bestyrelsen og alle medlemmer til at tage nogle vagter, Hvis det ikke bliver bedre inden den 1. august, lukker vi Marineforeningen om lørdagen, så der kun er åbent på søndage. Søndage bliver åbningstiden så igen fra 11.00-14.00, som den var før i tiden. Find ud af, hvornår du kan tage en barvagt og send det til Kel, som så vil opdatere.

 1. Eventuelt:

    Iab.

 1. Næste møde:

    TORSDAG DEN 9. JUNI KLOKKEN 17.00 MED SPISNING.    HUSK AFBUD TIL KEL. HVIS DU ER FORHINDRET.

 1. Punkter til næste møde:
 • Bustur:
 • Barvagter:
 • Grill for medlemmer:
 • Vedligehold:

Referat

Hans Novrup