Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 14-10-2021.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening

lørdag den 14.10.21 klokken 1700

Deltagere:, Hans, JM, Bjarne, Lars Bo, Keld, HC.

Afbud: Keld Mathias, Mads, Klaus.

Siden sidst: Opslagstavle sat op. Brandslukker udskiftet.

Godkendelse af referat: Godkendt

 • Nyt fra formanden. (JM)

Tyverialarmen har fået nyt batteri, så den virker igen.

Der er nedsat et udvalg i distrikt IX, vedrørende samarbejde mellem de forskellige Marineforeninger, samt ideer til at få flere medlemmer. Fra Fanø Marineforening deltager Jens Martin.

Vi har sagt nej tak til at få modelskibet Elsig. Vi har ikke plads. Per Dichmann vil gerne have det og må selv kontakte Eventyrernes Klub.

Der er indkøbt pengeboks til kassereren.

 • Nyt fra kassereren. (Bjarne) 

Bjarne orienterede. Regnskabet ser fornuftigt ud. 

 • Afholdte aktiviteter:
 • Onsdag 01. september. Dronning Margrethe besøger Fanø.

Gik godt, selv om ikke alt gik som planlagt. Stor ros fra kommunen.

 • Bustur 04. september Horsens.

Gik godt, men kun 28 var tilmeldt. Der kunne godt være bedre søgning til arrangementet

 • Torsdag 05. september. Danmarks udsendtes flagdag. 

Fanø Marineforening havde 2 deltagere med, nemlig Johannes og Torben, stor tak til dem.

 • Sendemandsmøde Skagen 10.+11. september 2020.

Tak til Eva for lån af sommerhus. Jens Martin og Keld deltog i kammeratskabsaftenen om fredagen og sendemandsmødet om lørdagen.

 • Fredag 7. oktober. Martha aften

Der var 15 deltagere. Det er alt for lidt. Der var en god stemning og godt smørrebrød.

 • Onsdag 13. oktober. Hovedrengøring i foreningen kl. 1000. Mad.

6 medlemmer og hyggeligt. Tak til Mathias for mad.

 • Kommende aktiviteter:
 • Fredag 22. oktober. Mandeaften med koner. kl. 1800. Menu: Forslag: Temaaften med udenlandsk mad. Bliver taget op ved næste bestyrelsesmøde. Formanden for Danmarks Marineforening med frue deltager.

Håber på stor tilslutning. Mad udefra.

 • Lørdag 20. november. Distriktsmøde i Esbjerg Marineforening. kl. 1000.

JM og Keld deltager.

 • Søndag 07. november. Pudsedag kl. 1515.

Keld laver opslag og sørger for pølser og brød.

 • Søndag 05. december. Juleafslutning kl. 1400 – 1800. Banko starter kl. 1445.

JM, Lars Bo og Keld. Brian Rasmussen laver traditionen tro julegløck.

 • Søndag 12. december. Juleafslutning i Fanø Marineforening. Kl. 1200.

Klaus og Christian Fischer står for det.

 • Bjarne: Nyt look til marinestuen???

Blev debatteret.

 •    Eventuelt:

Keld har været på IT kursus og kan komme ind i det hele vedr. Danmarks   Marineforening. Vi har nu 2 brugere nemlig Mads og Keld.

Hans ”brugs” har afleveret nøgle.

HC sørger for at affaldsspandene bliver kørt ud, når det er tid til tømning. Ligeledes tømmer han postkassen for post.

 • Næste møde:

TORSDAG DEN 2. DECEMBER KLOKKEN 1700. MATHIAS LAVER MAD.

HUSK AT MELDE AFBUD I GOD TID.

 1. Punkter til næste møde:
 2. Generalforsamlingen.
 3. Marinestuen.
 4. Nytårskur.
 5. Budget vedr. renovering.

Vel mødt

Hans

Sekretær.