Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 22-08-2019.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 22.08.19

klokken 1600

Deltagere, Lars Bo, Hans, Hartmann, Keld Andersen, Jens Martin, Bjarne, Kel Sørensen.

Afbud:     Klaus, Mads.

 1. Godkendelse af referat: Godkendt.

Fra sidste referat:

JM har skrevet til hovedbestyrelsen vedr. nedlæggelse af foreningen. Svar hovedbestyrelsen:

Hej Jens Martin – tak for din mail. Nedlæggelse/opløsning af en afdeling er beskrevet i vedtægternes §§ 37 & 38.
Med ‘aktiver’ (§ 38) skal forstås bankbeholdninger/formue, bohave og effekter etc.
En fravigelse/dispensation fra vedtægterne (særlige lokale forhold) kræver landsbestyrelsens godkendelse, og skulle en opløsning blive aktuel, er det altid tilrådeligt at konsultere distriktsformanden og landsledelsen inden endelige afgørelser træffes.
Med orlogshilsen
Søren

Svaret fra hovedbestyrelsen vil blive taget op på et senere møde.

Evt. jubilæumskrus til jubilæet?

JM undersøger.

Mandeaften, hyggeaften.

Vi bibeholder de 2 mandeaftener, der er om året, men som 1 mandeaften og en hyggeaften med påhæng. Næste mandeaften den 18/10 er en hyggeaften.

2. Nyt fra formanden. JM

Svaret fra hovedbestyrelsen, tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

2 fødselarer blev lykønsket, Hartmann Kunze og Hans Novrup med de 75 år.

Ribe Marineforenings fest er blevet aflyst pga. sygdom. De 3 tilmeldte er underrettet.

Orientering vedr. Esbjerg Festuge, som nu er afsluttet.

JM og Hans deltog i Ribe Marineforenings 100-års jubilæum. Det blev en god dag og en god oplevelse.

Eva stopper den 1/9 2019. Mette vil gerne overtage. Det er OK fra bestyrelsen. Aftalt pris Kr. 150,00 i timen.

 1. Nyt fra kassereren.

Ikke betalende medlemmer bliver rykket en sidste gang for betaling. Betaler de ikke er det ud af foreningen. Alle medlemmer bedes bruge betalingsservice. De få, der ikke er det, vil blive kontaktet eller modtage en mail om at få det gjort, så der ikke skal bruges så meget tid på at inddrive kontingentet til foreningen.

4. Siden sidst. JM

 • a. Udflugt Frøslevlejren og Aabenraa Marineforening 28. juni.

Godt arrangement.

 • b. Udflugt Morsø i juni Dato?

Aflyst.

 • c. Grilldag 20. juli.

Der var 97 deltagere. Det blev noget af en udfordring pga. vejret, men de fleste deltagere var glade for arrangementet. Dog manglede der pølser til grillen, men vi har lært af det.

 • d. Fregatskydning 10. august.
  • Godt og hyggeligt traktement hos Tik Tak. 16 skytter deltog i fregatskydningen. Hans Novrup blev ny fregatkaptajn. Alle betaler for deltagelse. Vi har ikke noget luftgevær længere, men det tages op inden næste fregatskydning. Indbydelsen kom op for sent.
 1. Kommende arrangementer:
 • a. Danmarks udsendtes flagdag 5/9

Vi har ikke modtaget nogen invitation. Venter på at høre fra formanden for Esbjerg Marineforening.

 • b. Hovedrengøring 16/10

Hartmann. Begynder klokken 15.00

 • c. Mandeaften 18/10

Er en hyggeaften med koner. Maden kommer udefra. JM skaffer forslag. Opslag vedr. dette arrangement skal op 3 uger før det finder sted.

 • d. Distriktsmøde Sønderborg 26/10

JM og Hans deltager.

 1. Nyt vedr. Jubilæum Fanø Marineforening.

Opdatering for indgåede aftaler, angående vores 75-års jubilæum

 1. Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: (JMC, Mads og Claus).

Arrangement: Afholdes lørdag den 30. november 2019.

Reception: Afholdes i egne lokaler. Reception og fest finder sted samme dag. Bliver lørdag den 30./11 2019. Tidsrummet 1400 – 1600.

Mad: Pindemad

Tambour korps. Tambour korps. Er booket.

Tambour korpset kommer og marcherer fra færgen gennem Nordby.

Kl. 1230 Ankomst med færgen på Fanø

Kl. 1300 March gennem gågaden til Marineforeningens lokaler.

Kl. 1400-1600 Reception. TKP musicerer med indlagte pauser.

Kl. 1700 Gæsterne ankommer til fest lokalerne. TKP musicerer, mens gæsterne går ind.

Indbydelser. Mads præsenterede 2 indbydelser, 1 til receptionen og 1 til festen. Forslagene blev vedtaget og vil blive anvendt. Sendes ud 1½ måned før dagen.

Følgende er foreslået til at modtage en indbydelse:

Hovedbestyrelsens formand med ledsager.

Distriktsformand med ledsager.

Distriktsforeningernes formænd med ledsager eller suppleanter.

Borgmester.

Kommunedirektør.

Formanden for Atlantforeningen.

Fanø ugeblad.

Morsø Marineforening

Frederikshavns Marineforenings formand med ledsager

MHV Esbjerg

Fest. Strien er booket den 30/11 2019 hele dagen.

Vi sluttet når middagen og kaffen er overstået. Ingen musik under maden men et festligt indslag med Shanty koret far Fanø.

Mad. ??

Presse. Op til receptionen og festen, vil der være pressedækning gennem Fanø Ugeblad. Der vil vi bringe historien vedr. Marineforeningen og program for lørdag den 30/11 2019. Vi satser på en historie over 4 gange. JM klarer dette.

 1. Rengøring:

JM gjorde opmærksom på, at EVA siger op pr. 1/9 2019. Mette overtager.

 1. Eventuelt:

Bjarne:

Barvagtens seddel må gerne være rigtigt udfyldt, ud fra den seddel, som Keld har lavet. Penge til banken i pose. Husk kun sedler ikke mønter. Pengeposen skal ikke i postkassen men ned i skuffen i det chartek, der er lavet eller i pengekassen. Bjarne vil gerne have en mere til at tjekke penge, der går i banken. Kontakter selv en hjælper.

Ukrudt omkring huset???

Hartmann:

Regning murerarbejde 11.652

Receptionen 75-års jubilæet: Alle må komme, der er åbent hus.

Maling af vinduer? Vil blive gennemgået på et senere tidspunkt for evt. maling.

Keld:

 • Udskifte rullesten med granitskærver rundt huset.
  • Jeg undersøger pris
  • Str. 11/16 mm – 1 m3 (1.500 kg) – mørk grå – pris 1.445 – Fragt 500 (i alt 2.000) – anbefalet lag 5 cm, her kan vi give lidt mere – Firma Maxibag, 881 Thorsø
 • Affalds arrangement i haven OK
 • Fuge terrassedør
  • Terrasse-og hoveddør fuget
  • Vil gerne fuge vinduerne når de er malet
 • Udskifte lange stakitter
  • Når JMC har fabrikeret og malet 15 styk, sætter jeg dem op
 • Instruks til barvagt revideret OK
 • Rydde skab i mellemgang, bruges til tøj
  • Ikke mere plads i depotet
 • Fjernede genstande, papirer skal på loftet
  • Ikke plads på loftet, som roder – For fugtigt
  • Det der ligger på loftet går til / ruster pga. fugt
  • Partytelt ligger på loftet. Check om den er komplet og brugbar

På bestyrelsesmøde den 11/10-2019 blev det vedtaget at vi danner et udvalg som skal diskutere alternative aktiviteter for medlemmer.

Jeg mener ikke vi skal bruge energi på dette? Hvis enige, lukker vi den her.

Vedtaget.

Indretning af Marinestue & bar inden jubilæet – Udvalg: LBM, KW, Keld (Mattias)

Jeg har ryddet op – Vi skal tage stilling til om vi skal flytte Jens over i hjørnet?

  • Vi er enige om ikke at flytte Jens
  • Fjerne overflødigheder bag Jens
  • Fjerne DFDS montre og to skibskister
  • Hvad gør vi med overskydende materiel?
  • Hvor skal det opbevares?
  • Skal andre foreninger tilbydes effekter?
 1. Næste møde:

Torsdag den 10. oktober klokken 1700 med spisning. HUSK AFBUD!!

 1. Punkter til næste møde:

Svar hovedbestyrelsen.

Nyt luftgevær?

Afpudsning jubilæum.

Referat
Hans Novrup
Sekretær.