Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 20-06-2019.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 20.06.19

klokken 1630

Deltagere, Lars Bo, Hans, Hartmann, Keld Andersen, Jens Martin, Bjarne, Kel Sørensen.

Afbud:     Klaus, Mads.

 1. Godkendelse af referat: Godkendt.

Fra sidste referat: Hvad siger papirerne i Marineforeningen vedr. ophør????(JM):

JM har skrevet til hovedbestyrelsen, men ikke fået noget svar. Når det kommer, vil det blive videresendt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

    2. Nyt fra formanden. JM

Indbydelse til Dronningebesøg i Sønderborg.

Der er meldt afbud. Indbydelse til Ribe Marineforenings 100 års jubilæum den 22. juni. JM og Hans Novrup deltager , JM sørger for flaget kommer med.

Huset er blevet pudset. Det er hammer, hammer flot. Ligeledes er der blevet sat skab på plads i skuret.

Grill-aften lørdag den 20. juli,: Mads, JM, HC,Bjarne og Hans??. Der skal laves en indbydelse til formanden for Morsø, Esbjerg og Ribe Marinefore-ninger. SU en uge før. Hans laver den og sender den ud.

JM var repræsentant for Fanø Marineforening ved indvielsen af den nye Svenskerbro på Fanø. 2 mand var i juni på besøg ved Mosø Marineforening. JM stillede hus til rådighed.

2 mand deltog i København på Valdemarsdag. Det var en god dag og en stor oplevelse.

      3   Nyt fra kassereren.

Gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter til dags dato.

Listen med restanter for kontingentbetaling blev gennemgået. Restanterne får endnu en kontakt, og sker der ikke noget, vil de blive udmeldt af foreningen.

Betaling af kontingent skal for fremtiden ske via betalingsservice, så der ikke skal bruges så meget tid på at få kontingentet betalt. Mads sætter det på vores hjemmeside, så alle kan blive orienteret.

Bilag ved køb lægges i pengekassen med oplysning om bank og kontonummer, så vil pengene blive overført. Der må ikke tages penge fra pengekassen.

     4    Siden sidst. JM

     a. Mandeaften 5. april.

Menuen var Skibber Labskovs. Der var 12 deltagere, men det var hyggeligt. Der var en diskussion om mandeaften skulle bevares pga det lille antal deltagere, eller man skulle lave det til en hyggeaften med deltagelse hustru/kæreste. Man enedes om at forsøge med begge dele. Emnet vil blive taget op igen på et kommende bestyrelsesmøde.

      b.  Hovedrengøring 24. april.

Gik fint, der var 12 deltagere, og maden helt i top.

      c.   Strandrensning

Må betegnes som en fiasko, der var ingenting og intet var organiseret.

       d  Kransenedlæggelse 5. maj.

Som sædvanligt godt, men et skyffende fremmøde fra Marineforeningen i år. Deltagerne fra Atlantviolden var klart i flertal. Det må vi kunne gøre bedre til næste år.

 

      e   Sendemandsmødet i Randers:

JM og Hans deltog,. Det er det bedste Sendemandsmøde vi har været med til. Godt organiseret og vel tilrettelagt.

f   Besøg Åabenrå Marineforening:

Gik godt, men smørrebrødet var ikke noget at råbe hurra for til prisen. Vi har klaget til Brugsen, som har lovet at kompensere næste gang.I øvrigt laver slagteren også smørebrød, som er rigtigt lækkert og stort set til samme pris.

 1. Kommende arrangementer:
 2. Udflugt Frøslevlejren og Aabenrå Marineforening 28. juni.

Hans og Bjarne orienterede. Turen er på plads den 28. juni

     b   Udflugt Morsø i juni Dato?.

Der er ikke noget.

     c   Grilldag 20. juli.

Mads, JM, HC, Bjarne og Hans??. Der skal laves en indbydelse til formanden for Morsø, Esbjerg og Ribe Marineforeninger. SU en uge før. Hans laver den og sender den ud.

      d  Fregatskydning 10. august.

Hans og Lars Bo. Hente Tik Tak. Kører i biler til Storeklit i Rindby. Tik Tak får drikkevarer leveret til morgenmaden.

     6   Nyt vedr. Jubilæum Fanø Marineforening.

Tambourkorps. Er booket.

Kl. 1200 Ankomst med færgen på Fanø

Kl. 1300 March gennem gågaden til Marineforeningens lokaler.

Kl. 1400-1600 Reception. TKP musicerer med indlagte pauser.

Kl. 1700 Gæsterne ankommer til fest lokalerne. TKP musicerer, mens gæsterne går ind.

Indbydelser. 27/6 møde

Reception. 27/6 møde

Fest. 27/6 møde. Vi sluttet når middagen og kaffen er overstået. Ingen musik under maden.

Mad. 27/6 møde

Presse. 27/6 møde

     7   Eventuelt:

JM gjorde opmærksom på, at EVA siger op pr. 1/9 2019. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Evt jubilæumskrus til jubilæet?

Hartmann: Har haft flere fremvisninger af Marineforeningen med stor succes. Alle besøgende har været meget begejstrede. Fik smørebrød fra slagteren, som var af virkelig god kvalitet, og som alle kunne lide.

Vedrørende maling af hus og træværk ordner Hartmann det.

Keld:

 • Foreslået at udskifte rullesten omkring huset, med granitskærver. Kel undersøger pris
 • Opstille affalds arrangement i haven til dåser og flasker. JMC donerer, Kel maler og opsætter
 • Terrassedøren bliver fuget efter huset er malet. Kel
 • Vi skal udskifte 10-12 stakitter mod vest. JMC laver stakitterne, Kel opsætter
 • Instruks til barvagt skal revideres efter i forbindelse med dåser og flasker skal sorteres og evt. regninger ikke kan betales af kanonkassen. Kel
 • Rydde skabet i mellemgangen. Skabet skal bruges til tøj. Kel
 • Fjernede genstande, papirer og billeder skal på loftet. Kel

Nøgleoversigt (Hans)

Hans havde ny liste med til underskrifter.

Næste møde:

TORSDAG DEN 22. AUGUST KLOKKEN 1600

 • Punkter til næste møde:

Evas opsigelse, hvad gør vi så?

Mandeaften, hyggeaften.

Sendes til Hans

Referat
Hans Novrup
Sekretær.