Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 08-02-2018.

 

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 08.02.18 klokken 1900

Deltagere: Bjarne, Lars Bo, Hans, Hartmann, Jens, Jens Martin, Klaus, Mads og Keld.
Afbud:

Godkendelse af referat: Godkendt.

1. Konstituering af ny bestyrelse. JM
Jens Martin formand 1 år
Mads Larsson næstformand 2 år
Bjarne kasserer 2 år
Hans sekretær 2 år
Hartmann materialeforvalter 2 år
Lars Bo Møller menigt medlem 1 år
Kel Sørensen menigt medlem 1 år

Hans udarbejder en oversigt, og sender den til alle i bestyrelsen, samt til Danmarks Marineforening. Mads sørger for, at den kommer på hjemmesiden.

2. Årsplan 2018
Blev gennemgået. Mads sørger for, at den kommer på hjemmesiden.

3. Nytårskur 10. feb.
Kun 27 har meldt sig til nytårskuren. Det bevirker, at vi flytter fra Strien og bruger Marineforeningen. Det samme gør sig gældende for 2019. Her er der mulighed for at tilmelde 40 efter først til mølle princippet. Det betyder, at det kun er musikken og maden, der skal bestilles til næste år.

4. Sendemandsmøde.
Jens Martin og Hartmann med fruer deltager. Sendemandsmødet foregår i Køge. Man deltager i kammeratskabsaftenen og sendemandsmødet, men fravælger gallamiddagen. Der skal bookes hotel med 1 overnatning.

5. Distriktsmøde
Finder sted i Kolding den 24. marts. Jens Martin og Hartmann deltager. Hans sørger for tilmelding og udfyldelse af afdelingsrapport, som sendes til Per Dickmann og til deltagerne.

6. Tur 2018: Mønsted kalkgruber og Randers
Marineforening.
Turen kommer i år til at gå til Mønsted kalkgruber samt Randers Marineforening. Datoen kendes ikke endnu før vi har en bekræftelse fra de forskellige steder samt bus og chauffør. Vi går ud fra deltagerantallet fra 2017 med hensyn til busstørrelse. Med andre ord, et begrænset deltagerantal og tilmelding bliver først til mølle princippet. Bjarne og Hans planlægger turen.
Nye forslag til ture: Horsens Statsfængsel, Fattiggården i Svendborg, Bryggeriet Vestfyn, Ebeltoft, Det nye LEGO hus i Billund.

7. Eventuelt:
Flagdage blev drøftet. Fremover flager vi på Søværnets Flagdage. Jens sørger for at sætte og tage flaget ned. Er han forhindret finder han en afløser.
Hans Brugs har fået en nøgle.
Hartmann har fået en nøgle.
John Petersen har afleveret en nøgle.

8. Næste møde:
Torsdag den 17. maj klokken 1700. Der er smørrebrød, så hvis du ikke kan komme, skal der meldes afbud.

9. Punkter til næste møde:

Referat
Hans Novrup
Sekretær