Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 26-11-2020.

Referat bestyrelsesmøde

Fanø Marineforening torsdag den 26. november 2020 klokken 16.00

Deltagere: Jens Martin Christiansen, Bjarne Kirkegaard, Lars Bo Møller, Hans Christian E. Jensen, Kel Sørensen, Klaus Wittusen.

Afbud: Mads Larsson, Keld Mathias Andersen, Hans Novrup.

Godkendelse af sidste referat:

Godkendt

Formålet med dette bestyrelsesmøde var at tale om hvorvidt det er muligt at afholde julearrangementer i år og om vi kan forvente at afholde Generalforsamling i februar 2021

Arrangementer:

Det blev besluttet at vi, pga. gældende Covid-19 restriktioner, udskyder juleafslutningen i år og nytårskuren i februar 2021.

Vi ved af gode grunde ikke hvornår restriktionerne bliver lempet i en sådan grad at vi kan genåbne Foreningen, men vi er alle enige om at når vi er blevet vaccineret og har smidt mundbindet, holder de aflyste julearrangementer og nytårskur.

Vi kunne holde en sommerfest med bankospil og vi kan sagtens holde en forsinket nytårskur senere på året.  

Generalforsamling:

Som vi ved, er forsamlingsloftet forlænget til og med 13. december.

Generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer hvor mere end 10 personer er til stede på samme sted.

Men, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. et podium, kan der dog være op til 500 personer tilstede samtidig.  

Disse regler giver os mulighed for at afholde vores generalforsamling i februar 2021.

Om hvorvidt vi afholder vores generalforsamling som planlagt, afhænger af hvilke Covid-19 restriktioner vi skal følge til den tid.

Åbning af Foreningen:

Vi holder lukket indtil forsamlingsforbuddet er hævet til et acceptabelt niveau.

Hold øje med vores hjemmeside og Facebook.

Næste møde:

Midt/sidst i januar, dato ikke besluttet

Referat:

Kel Sørensen