Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 07-09-2017.

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 7. September 2017 klokken 1630.

Deltagere: Bjarne, Dick, Hans, Jens, Jens Martin, Klaus, Kunze og Mads.

Afbud: Keld.

Godkendelse af referat: Godkendt.

  1. Nyt fra formanden:

Bød velkommen til Hartmann som vores nye suppleant. Kommenterede den    ekstraordinære generalforsamling. Det var godt at få respons fra deltagerne. Det positive vi fik fra deltagerne skal fortsætte for fremtiden. Agtværdigheden skal tilbage igen.

  1. Nyt fra kasserne:

Fremlagde og kommenterede regnskabet. Budgettet for 2017 er blevet revideret. Omsætningen er faldende og varmeudgifterne er steget. Selv om der er et underskud på årets resultat indtil nu på 132.990,00 kr. Er det ikke nogen katastrofe. Set i lyset af den tiltrængte udskiftning af terrassedøren, reparation af ventilationsanlægget, og ikke mindst den gennemgribende renovering af husets køkken, har det været nødvendigt at revidere årets budget. Pengene står ikke længere i banken, men i huset. For at undgå en masse ekstra arbejde, når folk tilmelder sig og så udebliver, bliver det i fremtiden til, at MAN BETALER VED TILMELDING TIL ET ARRANGEMENT.

  1. Aktivitetskalender :

Vil i fremtiden hele tiden være opdateret på nettet. Nye ting til kalenderen, distriktsmøde den 30. September, Jens Martin, Hartmann og Bjarne deltager. Hans udfylder rapport og sender den til deltagerne og distriktsformanden. Med hensyn til nytårskur mangler vi musikeren, da ham vi havde sidste gang ikke kunne. Dick prøver Steffensen, som vi har haft tidligere. Strien er bestilt. Pokalen til Fregatskydning skal indgraveres. Jens Martin sørger for, at det bliver gjort.

  1. Hjælpermøde:

Bliver lørdag den 7. Oktober klokken 10.00 i Marineforeningen. Hans sørger for annoncering i Fanø Ugeavis. Jens Martin udarbejder liste over ting, vi skal bruge hjælp til. Den bliver rundsendt til bestyrelsesmedlemmer, som så kan tilføje på listen, så den er klar til hjælpermødet.

  1. Nyt fra den enkelte:

Mads. Hjemmesiden er opdateret. Mangler et enkelt referat fra februar 2017 fra bestyrelsesmøde. Hans sender det. Med hensyn til medhjælpermødet, deltager alle fra bestyrelsen.

Jens Martin mangler hylder til bøger og andet materiale efter oprydning, så det ikke skal ligge og flyde i lokalet. Klaus og Jens Martin finder en løsning.

Dick foreslog som udflugtsmål Kalkminerne i Mønsted og Daubjerg.

Klaus luftede en ide til at friske det store lokale op. Det vil tage noget tid over et par weekender og give noget rod i lokalet, hvilket rafleklubben så må leve med, så kan de nyde det, når det er færdigt.

Hartmann bragte leje af lokaler op. Alle var enige om, at der ikke skal være nogen forskelsbehandling. Kommer op på næste bestyrelsesmøde. Prisen for lokalet skal være med rengøring.

  1. Eventuelt:

Emhætten skulle gerne sluttes til inden Martha aften. Jens Martin sørger for det.

  1. Næste møde:

Lørdag den 7. Oktober klokken 1300 m/spisning.

  1. Punkter til næste dagsorden:

Gennemgang af bygningen.

Regler for udlån af Marinestuen, priser osv.

Referat

Hans Novrup