Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 11-10-2018.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 11.10.18 klokken 1700

Deltagere, Lars Bo, Hans, Hartmann, Jens, Jens Martin, Klaus, Mads, Bjarne.
Afbud: Kel.

1. Godkendelse af referat: Godkendt.

2. Fra sidste referat:
Ingen bemærkninger.

3. Nyt fra formanden. JM
Intet nyt. Sender alt videre til bestyrelsen fra distrikt og hovedbestyrelse

4. Nyt fra kassereren. Bjarne
Overskuddet på budgettet for året er pumpet kunstigt op, og holder derfor ikke, da salg og deltagere til de enkelte arrangementer er mindre end tidligere. Heldigvis har vi fået et tilskud fra kommunen på 31.000 kr., ellers ville vi have haft et driftsunderskud. Alt i alt kører det stille og roligt og ser fornuftigt ud.

5. Siden sidst. JM
a. Fregatskydning 11. august.
Blev afviklet på en fornuftig og god måde. Ingen har klaget over det, og vi fik en ny fregatkaptajn, nemlig Peter TIK TAK.
b. Besøg Sønderborg Marineforening 25. august.
Kanon godt arrangement med god feedback.
c. Marta aften den 14. september.
Gik som det skulle, god deltagelse og alt for meget mad. Vi kan måske spare lidt ved de forskellige arrangementer ved at lave et budget og holde et kostmøde.

6. Kommende begivenheder: Hvem gør hvad?
a. Distriktsmøde 13. okt.
2 deltagere: Mads Larsson + JMC.
b. Mandeaften 19. okt. Klaus og Christian F:
Aflyst, da der kun var 4 deltagere tilmeldt. Vi skal op på minimum 15 deltagere.
c. Pudsedag 4. nov.
Det bliver efter lukketid. Hartmann, Lars BO og Stricker står for det.
d. 9. nov. Mortens and:
Hjælpere: Mads og deltagerne til Mortens aften.
e. 2.dec. juleafslutning:
Bankospil: JMC og Hartmann.
Præmier: JMC.
Gløgg: Brian Rasmussen.
Æbleskiver: Brian Rasmussen.
Opråbere: JMC + Hartmann.

7. Kels skrivelse/forårsprogram.
Tages op på næste møde.

8. Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: JMC, Mads og Claus.
Reception: Afholdes i egne lokaler.
Festarrangement afholdes lørdag den 30. november 2019.
Strien er booket den 30/11 2019 hele dagen.
Tamburkorps
Leder af tamburkorpset og Klaus mødes den 2. januar for at tilrettelægge dagen, med hensyn til march gennem Nordby, musik osv.
Indbydelser.
Mads præsenterede 2 indbydelser, 1 til receptionen og 1 til festen. Forslagene blev vedtaget og vil blive anvendt.

Følgende er foreslået til at modtage en indbydelse:
Hovedbestyrelsens formand med ledsager.
Distriktsformand med ledsager.
Distriktsforeningernes formænd med ledsager eller suppleanter.
Borgmester.
Kommunedirektør.
Formanden for Atlantforeningen.
Fanø ugeblad.
Morsø Marineforening
Frederikshavns Marineforenings formand med ledsager
MHV Esbjerg
Reception.
Bliver om formiddagen den 28/11 2019 fra klokken 1100 – 1400. Receptionen finder sted i Marineforeningens lokaler.
Mad: Pindemad
Fest.
Bliver lørdag den 30./11 2019. Festen finder sted i Strien fra klokken 1800 – 2400.
Mad.
Der indhentes tilbud.
Presse.
Kommer senere.

9. Eventuelt
Hartmann: Malerier max 16.000 kr., færdige til jubilæet. Murerne 10.000 kr. +moms. Færdig senest 1/6 2019, så der er tid til at male dem. Vi maler selv. Blev vedtaget.
Lars Bo: Varmeanlæg 11.200 kr. Blev vedtaget og sættes i gang.
Claus: Vores kære mølædte Jens i Marinestuen vil få nyt tøj på.
JMC: Barvagten skal sørge for, at tom emballage sættes ud i skuret og ikke under hylderne i baren. Ligeledes skal der ryddes op efter hvert arrangement. Deltagerne i arrangementet må gerne give en hånd med, så går det meget lettere og man bliver hurtigere færdig.
Bjarne: Ønsker vi starter klokken 1600 til bestyrelsesmøder, så man kan nå hjem til spisetid. Vedtaget. Ligeledes trænger omgivelserne til Marineforeningen til en omgang Round Up, så ukrudt og andre grønne ting, som ikke skal være der, kan forsvinde. Flagstangen trænger til at blive rengjort og få nye liner. Jens Stricker indkalder hjælp, så det bliver gjort. Træet foran trænger til en beskæring.
Efter årsskiftet skal Bjarne opereres, og vil gerne have afhjælper til at hente øl og vand samt sørge for skraldespanden. Lars Bo, Hartmann og JMC vil være afløsere for Bjarne.
Bjarne bestiller tekstiler ved slopkisten.
NO: Ingen bemærkninger.
Stricker: Ingen bemærkninger.
Mads: Ingen bemærkninger.

10. Næste møde:
Torsdag den 6. december 2018 klokken 16.00 med spisning.
Afbud til JMC af hensyn til maden.

11. Punkter til næste møde:
Kels skrivelse/forårsprogram
Formålsparagraf: Hvor går vores formue hen ved en evt. nedlæggelse af foreningen?
Jubilæum Fanø Marineforening

Referat
Hans