Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 10-10-2019.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 10.10.19
klokken 17.00
Deltagere: Lars Bo, Klaus, Hans, Hartmann, Keld Andersen, Jens Martin, Bjarne, Kel Sørensen.
Afbud: Mads.

1. Godkendelse af referat: Godkendt.
Fra sidste referat:
Evt. jubilæumskrus til jubilæet? Venter til 100-års jubilæet.

Mandeaften, hyggeaften. Aflyst, udsættes til næste år.

2. Nyt fra formanden. JM
Sikkerhedsbrud på nettet i DMF. Orientering vedr. Grøn Havn. Mads har fået nyt job. Spar gået konkurs, fortsætter uforandret. Når rengøringsdamen er forhindret eller ved forfald, gør bestyrelsesmedlemmerne det uden beregning.

3. Nyt fra kassereren.
Videresendt regning fra sagfører vedr. Spar var betalt. Ikke betalere til Fanø Marineforening vedr. kontingent smides ud. Vi vil ikke bruge mere tid eller penge på det. Det anbefales at alle medlemmer benytter betalingsservice, så har man ikke noget problem, og man glemmer heller ikke at betale. JM prøver en sidste gang at kontakte de 3 manglende betalere. Det fremlagte regnskab så godt ud.

4. Siden sidst. JM
a. Danmarks udsendtes flagdag 5/9: Da vi ikke havde fået nogen invitation fra MHV i Esbjerg, kunne vi ikke komme med 1 dags varsel.

5. Kommende arrangementer:
a. Hovedrengøring 16/10:
Keld sætter meddelelse op. Der mødes klokken 1500, ingen mad.

b. Mandeaften/hyggeaften 18/10:
Aflyst, udsættes til næste år.

c. Distriktsmøde Sønderborg 26/10:
2 er tilmeldt. Mads og Hans Novrup deltager.

d. Pudsedag 3/11:
Hartmann og Lars Bo. Der startes klokken 1500, efter pudsning er der pølser.

6. Afpudsning jubilæum.

Opdatering for indgåede aftaler, angående vores 75-års jubilæum
1. Jubilæum Fanø Marineforening 28. november 2019: (JMC, Mads og Klaus).
Arrangement: Afholdes lørdag den 30. november 2019.
Reception: Afholdes i egne lokaler. Reception og fest finder sted samme dag. Bliver lørdag den 30./11 2019. Tidsrummet 1400 – 1600.
Mad: Sandwich a la Fanø

Tambourkorps. Tambourkorps. Er booket.
Tambourkorpset kommer og marcherer fra færgen gennem Nordby.
Kl. 1230 Ankomst med færgen på Fanø
Kl. 1300 March gennem gågaden til Marineforeningens lokaler. MHV deltager + reception.
Kl. 1400-1600 Reception. TKP musicerer med indlagte pauser.
Kl. 1700 Gæsterne ankommer til fest lokalerne. TKP musicerer, mens gæsterne går ind.
Vi skal repræsentere os denne dag. Alle medlemmer skal snakke med gæsterne og ikke hænge i baren og drikke. Medlemmerne skal holde igen med drikkeriet under receptionen.
Klaus laver et Power Point show vedr. Fanø Marineforening, som kan køre under receptionen.
Indbydelser: Mads præsenterede 2 indbydelser, 1 til receptionen og 1 til festen. Forslagene blev vedtaget og vil blive anvendt. Sendes ud 1½ måned før dagen.
JM taler med Mads om at få indbydelser sendt ud.
Følgende er foreslået til at modtage en indbydelse:
Hovedbestyrelsens formand med ledsager.
Distriktsformand med ledsager.
Distriktsforeningernes formænd med ledsager eller suppleanter.
Borgmester.
Leif Mortensen, redaktør Under Dannebrog.
Formanden for Atlantforeningen.
Morsø Marineforening 2.
Frederikshavns Marineforenings formand med ledsager
MHV Esbjerg 2.
Fest.
Strien er booket den 30/11 2019 hele dagen. JM hører om vi kan få den fra om fredagen, så der kan laves borddækning. Der er plads til max 120 personer.
Vi skal skaffe nogle unge mennesker med pæn påklædning til baren og til at lave drinks.
Vi sluttet når middagen og kaffen er overstået. Ingen musik under maden men et festligt indslag med Shanty koret far Fanø. Shanty koret kommer til velkomstdrinks og underholder og ligeledes efter hovedretten
Mad.
Er blevet bestemt. Afslutter aftenen med kaffe, kransekage og drinks. Festen slutter klokken 2400.

Presse.
14 dage før festen kommer der en artikel i Fanø Ekstra og CS foreningens blad.

7. Svar hovedbestyrelsen JM:
JM orienterede.

8. Nyt luftgevær:
Keld køber.

9. Eventuelt
Hartmann: Taget er blevet renset for 2. gang. Al indkøb af ting, vin, øl og vand, og spiritus, går gennem Hartmann (materielforvalteren), eller i samarbejde med materialeforvalteren. Intet kan betales, før Hartmann har skrevet under på regningen.

Keld: Gamle nostalgiske sager fundet. Vil gerne forære det til FMF. Vi takker.

Klaus: Vi skal have fundet nogle nye kokke. Hvis vi behandler dem godt, kan de godt findes.

Kel Sørensen:
Koordinator for aktiviteter
Ansvarlig for:
• Opslag i baren og indlæg i Ugebladet.
• Tage imod tilmeldinger per telefon og e-mail – VIGTIGT at det KUN er koordinatoren
man kontakter.
• Nedtage tilmeldingslisten ved deadline, og videregive antal til den aktivitetsansvarlige.
• Sikre, i god tid, at informere aktivitetsansvarlig at han er ansvarlig (det er jo sket vi har
glemt det).
• Sikre at de/den aktivitetsansvarlige har hvad de skal bruge.
• Holde møde med dem hvis nødvendigt.
• Hjælpe med at finde hjælpere og hvad der ellers måtte være.

Alle syntes det var en god ide. Keld ville gerne være koordinator, så det blev han.

10. Næste møde:
TORSDAG DEN 14. NOVEMBER KLOKKEN 15.00

11. Punkter til næste møde:
1. Jubilæum.

Referat
Hans Novrup
Sekretær.