Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 17-05-2018.

Referat bestyrelsesmøde Fanø Marineforening torsdag den 17.05.18 klokken 1700

Deltagere: Bjarne, Lars Bo, Hans, Hartmann, Jens, Jens Martin, Klaus, Mads og Kel.
Afbud:

Godkendelse af referat: Godkendt.

1 Nyt fra formanden. JM
Alt nyt fra Distrikt og landsstyrelsen sendes ud til alle i bestyrelsen. Der er kommet en invitation fra sejlklubben til ”Vild med vand”, som foregår den 9. juni. Bestyrelsen synes vi skal deltage. Keld + Hartmann vil gerne deltage, og andre er velkommen til at give et nap med.
Hartmann har et kort vedr. Danmarks Marineforening, som kan deles ud til interesserede.
Hans bestiller de 2 windbreakers ved Per. Per oplyser, at de er i Kolding. De skal bruge dem den 9. juni, så dem har vi ikke. Vi må finde på noget andet.
Der skal ikke mødes i uniform, men gerne en T-shirt med logo. Tidsrummet for arrangementet kendes ikke endnu.

2. Nyt fra kassereren. Bjarne
Bjarne gennemgik regnskabet. Indtægterne falder stadigvæk, medens udgifterne er de samme. De største udgifter vi har el og varme, hvor varmen er den største. Lars Ole havde fået varmeforbruget elektronisk styret i sit hus. Det havde sparet voldsomt på varmeudgifterne. Det kunne være en mulighed, vi måske skulle overveje. Ligeledes uddelte Bjarne en ny oversigt over regnskabet, som blev fundet endnu bedre end den vi ellers havde, med et bedre overblik på indtægter og udgifter samt dækningsbidrag.
Hartmann gjorde opmærksom på, at vi havde 16 vandskadede malerier til renovering, som gerne skulle være færdige til vores 75 års jubilæum. Det blev nok en forventet udgift på 16.000 kr.
Der var ligeledes en debat om, hvordan man kunne forbedre mulighederne for at øge indtægterne. Følgende blev foreslået, som der kan tænkes over, og som vil blive taget op igen på et bestyrelsesmøde. Stop tilskuddene til ture og fester. Mere i leje for lokalerne. Varmestyring af varmen i huset. Andre forslag er selvfølgelig velkommen.

3. Siden sidst. JM
a. Sendemandsmødet Køge 27-28.m april.
JM og Hartmann med hustruer deltog. Det havde været godt. Kammeratskabsaftenen var meget hyggelig. Selve sendemandsmødet var, som det altid havde været.
b. Distriktsmøde Kolding 24. marts.
JM og Hartmann deltog. JM orienterede Birger kommer gerne og fortæller, hvis man gerne vil have det.
c. Mandeaften 24. marts.
Der var 16 deltagere. Menuen var stegt flæsk med persillesovs. Det var som altid godt og velsmagende.
d. Hovedrengøring 28. april.
Aflyst.
e. Strandrensning 6. maj.
Gik fint. Organisatorisk ikke det samme som før. En del var utilfredse, det skal der rettes op på. Der var for små poser, for lidt proviant, og for mange fortæller forskelligt om tingene. Kommunen havde ikke rigtigt styr på det.
f. Kransenedlæggelse 5. maj.
Gik godt, der var ingen problemer, men for få fremmødte. I alt var der 12 deltagere, 8 fra Marineforeningen og 4 fra Atlantvolden. Det kan vi gøre bedre næste gang.
g. Pudsedag den 13. maj.
Kun 3 mødte op, det er absolut ikke tilfredsstillende. Selv om man ikke deltager i pudsningen, vil man gerne æde pølser og drikke gratis øl. Det er bare ikke i orden. Vil man nyde, må man også yde, sådan hænger tingene sammen. Altså for fremtiden er der ikke øl og pølser til dem, der ikke deltager. Tidspunktet flyttes for fremtiden til klokken 1500.

4. Udflugt Mønsted Kalkgruber og Randers Marineforening 15. juni. NO+Bjarne.
Hans orienterede. Turen er OK. JM kontakter Randers vedrørende forslag til mad.
Morgenforplejning undervejs, som de tidligere år. Kaffe, rundstykker og en lille en.

5. Kels skrivelse/ forårs program.
Kel gennemgik skemaet, som JM roste. En stor del er lavet, men der mangler nogle ting. Der blev sat navne på tingene. Planen tages op på næste bestyrelsesmøde.

6. Jubilæum Fanø Marineforening.
Fanø Marineforening har 75 års jubilæum den 28. november 2019.
Selve arrangementet afholdes lørdag den 30. november 2019 fra klokken 14.00.
Der bliver ingen nytårskur i 2019.
Der blev nedsat et festudvalg bestående af JMC, Claus og Mads til at styre og uddelegere de forskellige opgaver.
Søværnets Tamburkorps. Indbydelser. Reception. Fest. Mad. Presse. Strien.

7. Eventuelt
Næste hovedrengøring finder sted mandag den 11. juni klokken 10.00. Mads ordner det på hjemmesiden.
Hartmann: Malerierne laves. Efterlyser kort til Brugsen. Bjarne ordner. Bjarne undersøger m.h.t. bonusbeløb i Brugsen.
Vedrørende regninger fra udlandet? Betales via kisten, der lægges en dags dato i kassen.
Kel og Lars Ole mangler nøgle. Der laves 2 nøgler, JMC ordner.
Morsø? Vi har ikke fået en indbydelse. JMC kontakter formanden og hører.
Bjarne. Hvad med manglende betalere? De får en rykker, og hvis de ikke reagerer smides de ud.
Emblemer og nåle til nye medlemmer efterlyses. Det skyldes nok IT sammenbrud, men Mads kontakter Birger for at få et svar.
Hans: Vil gerne orienteres, hvis der er dødsfald i foreningen.
Mads sender en medlemsliste til Bjarne og Hans.

7. Næste møde:
TORSDAG DEN 9. AUGUST 2018 KLOKKEN 17.00

8. Punkter til næste møde:
Kelds vedligeholdelses program.
Hvordan øger vi vore indtægter?
Nyt fra festudvalget 75 år.

Referat
Hans