Aktivitetskalender 2023/2024

Aktivitetskalender for Fanø-Marineforening
2023/2024

Lørdag 25. marts.  Distriktsmøde i Haderslev. kl. 1000.

(.).

Fredag 31. marts. Mandeaften. kl. 1800. (Menu:Gule ærter.).

(.).

Lørdag 22. april. Hovedrengøring i foreningen kl. 1000.

Aflyst.

Torsdag 04. maj. Kransenedlæggelse sammen med spejderne på Vestre Kirkegård.

Mødested marineforeningen kl. 1900.

(Kel.).

Fredag 05. maj. Sendemandsmøde i Ærøskøbing.

Lørdag 06. maj.

().

Søndag 11. maj. Pudsedag kl. 1515.

Aflyst.

Fredag 16. juni. Bustur til Koldinghus og frokost i Kolding Marineforening.

Afgang med færgen kl. 0810.

Tilmelding kan ske via mail til: info@fano-marineforening.dk

(.).

Lørdag 15. juli. Grilldag for medlemmer fra Fanø Marineforening. kl. 1600.

(.).

Lørdag 19. august. Fregatskydning. Mødetid kl. 0930 for afhentning af

fregatkaptajnen.

(.).

Tirsdag 05. september. Danmarks udsendtes flagdag. Der kommer nærmere om dette.

(.).

Torsdag 15. september. Film aften kl. 1800.

(.).

Lørdag . september. Distriktsmøde i Marineforening. kl. 1000.

().

Lørdag 14. oktober. Hovedrengøring i foreningen kl. 1000.

(Johannes.).

Fredag 27. oktober. Mandeaften med koner. kl. 1800. (Menu:).

(.).

Søndag 03. december. Juleafslutning kl. 1400 – 1800. Banko starter kl. 1445.

(.).

Søndag 10. december. Julefrokost i Fanø Marineforening. Kl. 1300.

(.).

Lørdag . Januar. Fællesskydning i Esbjerg Skyttelav.

(Hans N.).

Lørdag 10. februar 2024. Generalforsamling kl. 1000.

Lørdag 24. februar 2024. Nytårskur kl. 1700 i Marineforeningens lokaler.

Hver søndag året rundt – Cykelmotion. Afgang fra marinestuen kl. 0900.

hvis vejret tillader