Velkommen til Fanø Marineforening

Stedet hvor søfolk mødes

Velkommen til Fanø Marineforening

Sendemandsmøde i Korsør 2016