Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 18-04-2024.

REFERAT BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 18. april 2024

KLOKKEN 1600

Deltagere: Kel, Hans, HC, Mette, Dennis, Johannes, Mads, Karen Marie, Bjarne

Afbud:

Opfølgning fra sidste referat:

Taget over baren?

 • Er blevet repareret endnu engang, men det hjalp ikke. Kel har pakket ventilationskassen på taget, ind i plastik, for så at se, om der er derfra vandet kommer ind.

Mandag til tirsdag gav det rigtig meget regn, men der kom ikke en dråbe ind., så vi tror det er OK. Vi observerer en måneds tid mere før vi ringer efter tømreren.

 

9 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent?

 • Alle har betalt, ingen er blevet ”smidt ud”.

 

Busturen i til Strandingsmuseet St. George.

Se under kommende arrangementer

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

 

 1. Meddelelser fra formanden:

Bedt om og fået dispensation for bestyrelsen.

 

Vores arrangementer er slået op i ugebladet.

 

16/3. Distriktsmøde i Sønderborg:

 • Debatoplæg MF 2038 sendt til bestyrelsesmedlemmerne
 • Padborg / Gråsten opløst – 20 personer – Nogen er flyttet til Sønderborg.
 • Ribe var nær blevet opløst på deres generalforsamling, da der ikke kunne findes en ny formand. Formanden blev overtalt til at blive et år mere. Muligt at Ribe kan blive opløst i 2025.
 • Vi skal ikke betale kontingent til distriktet i år – vi sparer 5 kr. x 100 = 500 kr.
 • Forslag til sendemandsmøde fra Distrikt 9 blev gennemgået.
 • Landsformand har varslet kontingentforhøjelse fra 2026 på 25 kr.

Det er vi (distriktet) ikke tilfreds med. Vi har diskuteret flere måder at undgå dette.

 

3-4/5. Sendemandsmøde Fåborg:

 • Hans Novrup tager afsted.

 

Skats krav til digitale salgs registreringssystem:

 • Kel har mailet og talt med Skat. Det viser sig, at vi altid har været registreret som et pizzeria, så derfor skal vi have ændret dette salgsregistreringssystem.

Det har Kel fået lavet om, så vi er fritaget for disse investeringer.

 

Øl kort:

 • Vi har bestilt og modtaget 300 stk. øl kort. Køb 10 og få 11 genstande

Formanden administrerer disse øl kort. Vi lægger 30 kort i pengekassen og når i skal bruge flere, kontakter i mig.

’Solgte øl kort skal logges på samme måde som Gaster og omsætning. Jeg har lavet et nyt registreringssystem.

 

Mobilepay:

 • Mette vil finde ud af hvad det koster – Vi vurderer pro og kontra på næste møde.

 

Fonde og sponsorater:

 

 1. Lauridsen Fonden:
 • Søgt 83.000 til nyt tag over baren. Forventer svar i juni

 

Norlys Vækstpulje.

 • Søgt 90.000 til nye stakitter. Forventer svar medio april.

 

SuperBrugsen:

 • Søgt og fået 5.400 til nyt telt og ramme.

Mål 6 x 8 Plads til 48-64 personer

Under mødet blev der målt op i haven og alle var enige om, at teltet var perfekt til vores formål. Teltet vil blive indkøbt snarest.

 

Fondsansøgning Middelfart sparekasse

 • Søgt til nye fliser. Fået afslag

 

 1. Meddelelser fra kassereren:

Det ser godt ud. Grundskyld betalt til kommunen i 2023 er blevet tilbagebetalt.

Fremadrettet skal vi ikke betale grundskyld og sparer dermed 11.000 om året.

Der er kommet flere penge ind, end der har været udgifter.

Mette gennemgik de forskellige konti, da hendes printer var gået i stykker. Det ser fornuftigt ud. Nytårskuren havde som forventet givet et mindre underskud, som så var blevet opvejet med et mindre overskud fra medlemsaften med partner, så alt i alt er det gået godt økonomisk siden sidste bestyrelsesmøde.

 

 1. Afholdte arrangementer:
 2. april, medlemsaften med partner:
 • Vi var 22 gæster. Mette lavede Bøf Stroganoff med kartoffelmos, som smagte pragtfuld. Tak for mad Mette. Foreningen gav en cognac til kaffen. Det var en rigtig hyggelig aften.

 

 1. Kommende Arrangementer:
 2. april, foredrag ”Tre generationer i Søværnet”

 

 • Åbent for offentligheden. Kel har lavet lidt propaganda materiale klar, Ala det vi havde ved åbent hus ved Fannikerdagene.

 

Hvis besøgende er interesserede i at blive medlem af MF, får de blanketterne med hjem til udfyldning. Hvis de er interesserede ringer de til Kel som arrangerer et møde med den interesserede.

 

Vi skal have kaffe og nogle småkager klar.

 

Opslag på hjemmesiden og Facebook.

 

Mads står for afvikling af arrangementet.

 

 1. maj, kransenedlæggelse:

 

 • Jeg har modtaget følgende mail fra Laila Sonberg Germer, som repræsenterer spejderne. Mailen er til både Atlantvolden og MF:

 

”Jeg skriver til jer for at høre om det er muligt at mødes til en kop kaffe og aftale det nærmere forløb for fakkeltoget den 4. maj.

Vi vil gerne invitere Fanø Marineforening og Fanø I Atlantvolden til kaffe og lidt hjemmebag i spejderborgen den 4. maj kl. 19.00, hvor vi efterfølgende kan går over i kirken kl. 20.00.

Vi har også inviteret menighedsrådet og den nye præst.

I er velkomne til at ringe til mig eller skrive”

 

Vi er glade for denne invitation, men vi blev enige om på mødet, at vi mødes i Foreningen kl. 19:00 som vi plejer, og går i samlet flok til kirken. Jeg har lovet at give besked fredag eller mandag.

 

Kel giver besked til spejderne.

 

Mads og jeg kommer ikke, så HC er ansvarlig for afvikling af arrangementet og få fat i Jens Martin som 2. fanebærer.

 

 1. maj, vedligehold:

 

Arbejdsopgaver i store træk:

 • Gennemgå stakitter (pletmale, løse stakitter)
 • Flagstang rengøres, og nye liner hvis nødvendigt
 • Hoveddør smøres
 • Ukrudt luges
 • Loftplader i baren monteres og loft males
 • Pudse messing
 • Hovedrengøring
 • Vinduer pudses
 • Sprøjte for alger hvor nødvendigt
 • Tagrender tømmes og rengøres
 • To sider af depotrum skal skiftes. En eller to hjørnestolper skal repareres

Vi skal have indkøbt og malet træet i god tid.

 • Nye plader til skuret for haveredskaber

 

Vi blev enige om at holde et planlægningsmøde torsdag den 2. maj kl. 16:00.

 

Kel sender indbydelser ud til bestyrelsesmedlemmer og laver opslag til ”Arbejdslørdag”

 

 1. juni, Strandingsmuseet St. George:

 

Kel har tilbudt Skibsrederforeningen og FIA at komme med på turen.

Lyder som om at de er interesseret.

 

Plan:

Fanøfærgen – Strandingsmuseum St. George – 1 t 50 min

Morgenmad 40 min

Strandingsmuseet 2 timer

Strandingsmuseum St. George, Ulfborg – Struer MF – 40 min

Struer MF 1,5 timer

Struer MF – Fanøfærgen – 2 timer

9 timers tur

Afgang Esbjerg 8:30 – ankomst Esbjerg 17:30

Buskørsel: 4,5 timer

 

Vi har udpeget de ansvarlige for arrangementet.

 

Kel Kontakter Struer Marineforening og Taler med Super Brugsen om donation af morgenmad.

 

 1. Barvagter april, maj og juni

Vi fik de fleste dage på plads. Der er nogle huller som vil blive fyldt ud senere.

 

7.   Fanø Marineforening 80-års jubilæum 28. november 1944.

forslag til, hvordan jubilæet skal afvikles blev diskuteret. Der var forslag om 1 reception for indbudte gæster og medlemmer og en god middag for alle foreningens medlemmer.

Man kunne bruge konceptet fra 75-års jubilæet. Tages op på kommende bestyrelsesmøder

 

 1. Eventuelt:

Kel uddelte: Job beskrivelser for bestyrelsesmedlemmer. (Udleveret den 18. april)

Disse er udleveret under mødet, så alle kan se, hvad bestyrelsens opgaver (vejledende) er.

Vi skal definere, hvem der har ansvaret for hvad, så alle bestyrelsesmedlemmer tager lige meget del i arbejdet.

 

 1. Næste møde

        Planlægningsmøde torsdag den 2. maj kl. 16:00.

 

BESTYRELSESMØDE20. juni kl. 17:00 med mad

 

 • Punkter til næste dagsorden:
 • 13-14. juli. Fannikerdagene åbent hus
 • juli. Grillfest
 • Fregatskydning
 • Job beskrivelse for bestyrelsesmedlemmer.

Referat

Hans Novrup

Sekretær