Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 09-11-2023.

Referat Bestyrelsesmøde Fanø Marineforening 09-11-2023.

Deltagere: Kel, Hans, HC, Mette, Dennis, Johannes, Mads

Afbud: Karen Marie, Bjarne

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

 

Fra sidste referat:

 • Håndtag Skoleskibet Danmark monteres på terrassedør?

Dennis ordner det til foråret.

 • Sponsorat Super Brugsen?

Afslag, man dækker ikke underskud. Vi finder andre formål eks. Grillaften. Vi kan      søge igen til næste runde den 15. marts 2024.

Mette foreslog at vi skulle søge midler til et nyt telt, da dem vi har blev ødelagt    pga. stormvejr i 2023. God ide som blev vedtaget.

 • Øvrige sponsorater?

Formanden har søgt hos følgende Fonde:

 

Fondansøgning Fanø Sparekasse:

Har søgt midler til nye fliser i haven den 9/10-23 på 51.000 kr.

Behandles på bankens næste bestyrelsesmøde

Fondansøgning Norlys vækstpulje:

Har søgt midler til nyt stakit den 9/10 på 90.000

Ansøgningsfrist 1/3 24 – Svar senest 19/4.

 • 1-2 nye flaggaster, så vi har 3-4 at trække på?

Vi mangler 1-2 flaggaster, som kan træde ind, når de 2 flaggaster vi har, har forfald.

Bestyrelsen var enig. Det tages op på næste generalforsamling, så vi kan få valgt 1-2 nye flaggaster ud over dem vi allerede har.

Tages op på generalforsamlingen.

 

 1. Meddelelser fra formanden:

Forsikring:

Afmeldt arbejdsskadeforsikring på knap 3.000 kr. Har fået 2.400 tilbage

Optagelsesblanketter:

Lad være med at uddele optagelsesblanketter. Informer eventuelle interesserede om MF og giv dem formandens telefonnummer. Hvis de virkelig er interesseret ringer de.

Tag over baren:

Lars Rasmussen har monteret en V-skinne på muren mod øst, han mener måske regnen kan komme ind der. Det har hjulpet meget, men der kommer stadig ganske lidt vand ind.

Når vejret tillader, vil Dennis reparere revner i brandmuren imellem os og naboens udhus. Vi håber det kan stoppe de nuværende utætheder.

I det tilfælde, at vi skal have et nyt tag, har jeg bedt Lars om at give tilbud på et nyt tag, Tilbuddet lyder på 82.775 + moms (103.470). Momsen får vi tilbage.

Fjernvarme unit:

Ny installeret 4/10. Vi lejer den for 135 kr. per måned. De sørger for vedligehold.

Søværnets historiske samling:

Alle rifler og pistoler, udlånt til Marineforeninger skal deaktiveres og dokumenteres. Derfor er vore to geværer afhentet af en sikkerhedsofficer fra Korsør.

Vi får geværerne tilbage i første kvartal 2024

Kodelås:

Den gamle faldt fra hinanden. Der er købt en ny.

Ejendomsskatter:

Det er et år siden at vi har fået fritagelse for ejendomsskatter. Kel har den 8/10 rykket kommunen.

Svar fra Eva Louise Løvendahl Damgaard:

”Jeg ville ønske, jeg kunne give dig et svar, men det eneste jeg kan fortælle er, at jeg ved, de er begyndt at tage de sager op, som ligger. Hvor lang tid der går, inden jeres bliver ordnet. ved jeg desværre bare ikke. Har været i dialog med andre kommuner, og de har også mange liggende, som endnu ikke er ordnet ved Vurderingsstyrelsen. Så snart jeg ved mere, får I besked herom”.

 

 1. Meddelelser fra kassereren:

Mette gennemgik regnskabet. Vi har en god økonomi, så det går rigtigt godt.

     Kontingentændring til 375,- er ændret ved Betaling service.

Formanden havde lavet en graf som viser indestående 2006 – 2023

Siden 2012 har vores indestående ligget på den gode side at 300.000 kr. På trods af    Corona har indestående været meget stabil siden 2012, så jeg vil mene at vi har en god sund økonomi.

 

 1. Afholdte arrangementer:
 • 5. september. Danmarks udsendtes flagdag.

Gik godt, men dårlig PR i avisen. Jens Martin, Kel Sørensen og Hans Novrup deltog.

Vi havde en stand sammen med Esbjerg MF, men kun et par stykke besøgte   standen. Der var ikke mange fremmødte på torvet, alt i alt en tam omgang. Men vi havde alligevel en hyggelig eftermiddag.

 • 15. september. Martha aften.

Der var tilmeldt 19 personer heraf 11 medlemmer. Det blev en rigtig hyggelig aften med super god mad og god stemning.

 • 14. oktober. Efterårsvedligehold.

Planen var at reparere helligdage på stakitter, reparere loft i baren, pudse messing, fjerne ukrudt, pudse vinduer altså en slags hovedrengøring. Pga. vejrliget måtte udendørs maling og ukrudt vente til foråret.

De fremmødte startede med morgenkaffe i Marinestuen kl. 9:00 og gik derefter i gang.

Vi havde en rigtig hyggelig dag.

 • 27. oktober. Mandeaften med koner.

Hans Rasmussen (Brugshans) lavede maden.

22 var tilmeldt, men kun 18 dukkede op.

Maden var fantastisk og deltagerne havde en dejlig aften.

Tak for mad Hans 😊

 • 28. oktober. Distriktsmøde klokken 10.00 i Kolding Marineforening.

Meldte afbud, formand og næstformand var forhindret.

 

 1. Kommende arrangementer:
 • 3. december. Juleafslutning med banko 1400-1800.

Kel søger for sponsorater.

JM opråber.

Brian laver gløgg.

Barvagt skal besættes (Mette).

Opgaver fordelt. Kel sender plan ud.

 • 10. december. Julefrokost klokken 1200.

Menuen sidste år var en succes så vi vil kun ændre meget lidt.

Menuen er delt ud til bestyrelsen, så alle kommer med ”noget”.

Åse har lovet at dække bord.

           Foreslået menu:

 • To slags sild – ægkarrysalat
 • Leverpostej med champignon og bacon
 • Ribbensteg
 • Hjemmelavede frikadeller
 • Hjemmelavet sylte
 • Fanø laks
 • Ostebord

Kel sender plan ud.

 

 1. Barvagter kalender: december og januar.

Kalender blev udfyldt.

Nye åbningstider for søndage:

Det bliver fra klokken 1100- 1400 og træder i kraft fra søndag den 7. januar 2024.

Opslag kommer på Facebook, Ugebladet, vores hjemmeside og i marineforeningen.

 

 1. Generalforsamling den 10. februar 2024:

Formand og næstformand sørger for offentliggørelse.

Tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Nytårskur den 24. februar 2024:

Samme procedure som 2023.

Stoppestedet skal levere maden.

Kel indhenter forslag til menu og rundsender til bestyrelsen.

Tages op på næste bestyrelsesmøde den 18. januar.

 

 1. Eventuelt:

Status for indsamling af telefonnumre og e-mail:

Hans er i gang og vil intensivere processen.

 

Vedligehold:

To gange om året, maj og oktober

Opgaver: Pudse messing, hovedrengøring, maling, reparationer, havearbejde, mm.

 

Foreslåede arrangementer 2024:

Nytårskur                                             lørdag den 24. februar

Medlemsaften med partner                 fredag den 12. april

Kransenedlæggelse                            lørdag den 4. maj

Vedligehold                                          dato fastsættes senere

Bustur                                                  fredag den 7. juni

Grillfest                                                lørdag den 13. juli

Fregatskydning                                    lørdag den 10. august

Fest på kajen Esbjerg                          lørdag den 17. august

Flagdag udsendte                                torsdag den 5. september

Martha aften                                         fredag den 13. september

Vedligehold                                          dato fastsættes senere

Medlemsaften med partner                 fredag den 25. oktober

Julefrokost                                           søndag den 24. november kl. 12:00

Juleafslutning                                      søndag den 8. december

 

Formanden foreslog at fjerne Mandeaftenen. Grunden til forslaget blev forklaret på mødet.

Vi blev enige om at holde en ekstra ”Medlemsaften med partner” i stedet.

Den endelige arrangementskalender vil blive offentliggjort, når den nye bestyrelse er blevet konsolideret.

 

Forslag til bustur:

Strandingsmuseet St. George og Brunkulslejrene ved Søby

 

Vedligeholdsafdelingen:

Formanden foreslår at Dennis Villadsen gøres ansvarlig for vedligeholdelse af huset. Vedtaget.

Mangler og forslag skal rapporteres til Dennis, som selvfølgelig altid kan trække på bestyrelsen.

 

Egetræ i forhaven:

Træet er blevet så stort, at grene fejer hen over taget, og vimpel og flag bliver fanget af grenene.

Formanden foreslog endnu engang at fælde træet, med det blev som forventet nedstemt 😊

I stedet blev vi enige om en kraftig beskæring af træet. Mads kender en professionel, som kan foretage denne operation, så Mads tager sig af denne opgave.

 

Kommende bestyrelsen:

Eventuelt formandsskifte blev diskuteret, og der blev spurgt om nogle havde planer om at udtræde af bestyrelsen.

Der blev snakket og diskuteret en del, og vi skal nok finde en løsning.

Uanset hvad, så har vi en formand efter næste generalforsamling.

 

Logo på tøj? Hans: Kigger man på Danmarks Marineforenings hjemmeside under slopkisten, kan man se hvilke varer, der er mulighed for at få syet logo på. Brodertryk koster kr. 45,00 pr. stk.

 

 1. Næste møde:

TORSDAG DEN 18. JANUAR 2024 KLOKKEN 1600

 

 1. Punkter til næste dagsorden:
 • Generalforsamling den 10. februar 2024.
 • Nytårskur den 24. februar 2024 (menuforslag, som skal diskuteres).

 

Referat

Hans Novrup

Sekretær