Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 12-04-2023.

Referat Bestyrelsesmøde Fanø Marineforening 12-04-2023

Deltagere: Kel, Bjarne, Johannes, Dennis, HC, Karen Marie

Afbud: Mads, Mette, Hans

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

 

Meddelelser fra formanden

Vi er 107 medlemmer som alle har betalt kontingent

Distriktsmøde i Haderslev

Mette og jeg deltog i mødet. Der var ikke meget på dagsordenen, men jeg kan dog fremhæve følgende.

  • Den varslede kontingentstigning til hovedforeningen er sat i bero indtil videre. Flere distrikter mener at de skal finde de manglende penge i deres eget budget.
  • Arbejdsgruppen som diskuterer hvordan vi får flere medlemmer i Foreningerne ophører. Vi mener ikke det er relevant. Hver Forening ved bedst selv om de har mulighed for at øge medlemstallet og hvordan det kan gøres.

Medlemstallet falder i afdelingerne i hele distriktet og det må vi acceptere.

  • Der bliver desværre ingen sommerfest i Ribe i år, huset er blevet solgt.

Fritagelse for ejendomsskat

Vi er fritaget for ejendomsskat, men da det tager en rum tid før papirarbejdet falder på plads, har vi været nød til at betale ejendomsskat for 2023.

Vi får beløbet tilbagebetalt når papirarbejdet er på plads.

Jeg ringer til kommunen for status.

Sponsortilskud Super Brugsen

Jeg har igen i år søgt 7.000 i sponsortilskud fra Super brugsen til vores årlige udflugt.

Forventer at få besked inden for få uger.

 

Meddelelser fra kassereren

Kassereren var ikke tilstede

 

Afholdte arrangementer

Nytårskur

Vi havde fuldt hus og der var en rigtig god stemning. Maden vi fik fra Stoppestedet var rigtig god, Flemming fik mange fortjente roser. Stoppestedet sørgede også for servering, afrigning, opvask, så bestyrelsen kunne holde fri og nyde aftenen.

Da maden kostede lidt mere end kuvertprisen og alle drikkevarer var gratis, gav arrangementet et ret stort underskud.

Vi overvejer at sætte prisen op til næste og lade deltagerne selv betale for drikkevarerne.

Mandeaften 31/03

Stoppestedet leverede gule ærter med sprængt nakkekam og røgede pølser. Det smagte fantastisk.

Der var tilmeldt 16, to meldte fra og tre kom ikke. Vi var i alt 11 personer til spisningen.

Desværre blev ærterne spist op, så hvis de tre no-shows var kommet, havde der ikke været mad nok.

Næste gang vi skal have gule ærter har Lars Matras lovet at lave dem. Tak for det 😊

 

Kommende arrangementer

22. april – Hovedrengøring

Arrangementet er aflyst

4. maj – Kransenedlæggelse Vestre Kirkegård

Vi mødes i Foreningen kl. 19 eller ved kirken 19:45.

Vi bærer uniform hvis haves og følger flaget ind i kirken og når vi forlader kirken.

5-6 maj – Sendemandsmøde i Ærøskøbing

Vi deltager ikke

14. maj – Pudsedag

Arrangementet er aflyst

16. juni – Årlige bustur

I år går turen til Koldinghus hvor vi skal se udstillingen Kongeskibet Dannebrog.

Derefter sætter vi stævnen mod Kolding Marineforening hvor vi skal spise frokost.

15. juli – Grilldag for medlemmer

I år vil vi invitere vore sponsorer med

 

Vedligehold

Alle opgaverne er listet i et skema. Vi diskuterede hvordan vi bedst kan sikre at alle opgaverne blev løst.

Løsningen blev at vi laver en eller to arbejdslørdage som starter kl. 9:00 med morgenmad. Herefter bliver opgaverne fordelt og vi går i gang.

Det er muligt at vi på en af disse arbejdslørdage gør vi også hovedrent og pudser vores messing.

Forventer at vi går i gang omkring midt i maj.

 

Eventuelt

Barvagter

Vi fik fyldt de fleste hulle ud indtil næste møde

Jeg har foreslået at vi holder åbent hus i Fannikerdagene.  Her kan vi vise vores lokaler frem og fortælle om vores forening.

Jeg har søgt Lejlighedsbevilling (Spiritusbevilling) for 7.-9. juli og jeg har talt med formanden for Fannikerdagen, Ryon Petersen, som har lovet at vi kommer med i deres program. Det er nærliggende at vi holder åben lørdag og søndag fra 10-12, hvor Fannikerdagen har arrangementer i Strien.

Vi blev enige om at det var en god ide.

Vi afventer om vores ansøgning af lejlighedsbevilling går igennem før vi gør mere.

 

Næste møde: Torsdag den 22. juni kl. 17:00 – Formanden laver mad

Referent

Kel Sørensen