Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 04-02-2023 kl. 1000

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Kel Sørensen, Bjarne Kirkegaard, Hans Novrup, Hans Christian Elver Jensen, Mads Larsson, Karen Marie Matras, Klaus Wittusen, Lars Matras, Johannes Møller Hansen, Mette Jensen.

Fraværende: Brian Rasmussen

Mødet blev åbnet med flaghejsning og kongesangen.

Flaget blev sat på halv og vi holdt to minutters stilhed for de fem kammerater som var gået fra borde i 2022. Jan Bodeval Carlsen, Dick Schultz, Ole Bay, Kaj Bank og Leif Husted.

Æret være Deres minde.

Flaget blev herefter sat på hel igen og to 25-års tegn blev uddelt til Karl Gustav Svensson og Bøgild Brix. Tillykke.

Kel Sørensen bød derefter velkommen til generalforsamlingen 2023.

Herefter kunne generalforsamlingen for de ca. 40 fremmødte gaster begynde.

 1. Valg af dirigent.

Peter Messmann blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt.

 1. Formandens beretning.

Status

Bestyrelsesmøder:

I 2022 afholdte vi 7 bestyrelsesmøder

Distriktsmøder:

Den 26. marts afholdt vi distriktsmøde på Fanø. Mads, Jens Martin og jeg deltog. Det gik godt syntes jeg. De blev trakteret med et rundstykke da de kom og fanøsmørrebrød til frokost. Der var nogle stykker som var ved at vende om da de kom ind af døren, pga. røg, men vi fik dem overtalt til at blive.

Den 29. oktober i Fredericia Marineforening hvor Hans Novrup og jeg deltog.

Bestyrelsen:

Kel Sørensen (formand), Mads Larsson (næstformand), Bjarne Kirkegaard (kasserer), Hans Novrup (sekretær), Johannes Hansen (materialeforvalter), Brian Rasmussen, Lars Matras, Karen Marie Matras, Hans Christian Jensen.

Suppleanter:

Mette Jensen, Klaus Wittusen.

Medlemmer status 31. december 2022:

Et medlem er overflyttet til en anden Forening.

Fire er udmeldt efter eget ønske.

Vi har fået seks nye medlemmer i 2022.

Desværre har vi mistet fem kammerater i 2022: Jan Bodeval Carlsen, Dick Schultz, Ole Bay, Kaj Bank og Leif Husted. Må de hvile i fred.

Ved årsskiftet er vi så 113 medlemmer i Fanø Marineforening.

Beretningen

I dag er det et år siden jeg blev ”shanghajet” som formand, mange tak for det.

Der har været nok at se til, meget jeg skulle sætte mig ind i og lære, men heldigvis har jeg fået stor hjælp, både af de garvede bestyrelsesmedlemmer men bestemt også af medlemmer som tidligere har siddet i bestyrelsen, tak for hjælpen.

På sidste møde fik vi lov til at udvide bestyrelsen fra 7 til 9 personer. Det var mit forslag, jeg havde en ide om at hvis man var to til at varetage arrangementer og to til vedligehold, ville arbejdspresset blive mindre for den enkelte.

Jeg må desværre konkludere at virkeligheden blev en anden.

Det har ikke noget at gøre med bestyrelsesmedlemmerne personligt, de har virkelig givet så meget til foreningen som de kunne, nej grunden skal findes et andet sted.

Fire er bosiddende i Esbjerg. Tre af dem er på arbejdsmarkedet og har hjemmeboende børn. Derfor har de, forståeligt nok, begrænset overskud og tid til at deltage i foreningsarbejdet. Og når det så foregår på Fanø bliver det ekstra besværligt.

Jeg må konkludere at det ikke er ideel at bestyrelsesmedlemmer bor på fastlandet.

Vi har haft rigtig mange dejlige arrangementer i 2022, her er nogle af dem:

Vi havde overrækkelse af årstegn med fanøsmørrebrød. Konerne var inviteret med. Fire jubilarer fra 2021 og fire fra 2022 mødte op. To var forhindret i at komme. Vi havde et par rigtig gode timer sammen.

Nytårskur i Marinestuen. Vi havde en fantastisk hyggelig aften, 34 medlemmer og koner var mødt op og jeg tror alle hyggede sig. Jens Peder Volby´s duo spillede under arrangementet og til bal bagefter. Vi overraskede vi Jens Martin Christiansen ved at udnævne ham til æresmedlem af Fanø Marineforening.

Mandeaften. Gule ærter med det hele. 9 tilmeldte. Kokken som skulle have lavet maden sprang fra to dage før arrangementet, så formanden lavede Skipperlabskovs. Vi havde en hyggelig aften. Ærgerligt at vi ikke var flere.

 1. maj. Aften gudstjeneste og kransenedlæggelse med deltagelse af spejderne og Marineforeningen. Vi mødte op 4 mand, det var pinligt. Jeg syntes godt vi kunne være flere som mødte op. Nanna holdt en fin gudstjeneste kl. 20:00, hvor spejderne og MF var tilstede med flaget. Derefter gik vi i fakkeltog til assistentkirkegården hvor spejderne og MF i fællesskab lagde en krans. Jeg håber meget at mange flere møder op i år.
 1. juni. Bustur til Stauning Whisky Destilleri. 36 medlemmer og koner deltog. Vi havde som sædvanligt morgenmad og Dr. Nielsen med fra Fanø, som vi fortærede på en parkeringsplads imellem Esbjerg og Stauning.

Rundvisning og foredrag med smagning var fantastisk.

Vi kørte til Hvide Sande, hvor vi spiste frokost i Hvide Sande/Ringkøbing Marineforening. Dejlige lokaler og en glimrende frokost. Vi var tilbage på Fanø ved 16-tiden efter en fantastisk dag.

 1. august. Fregatskydning. 19 tilmeldte. Godt arrangement. Solen skinnede den dag og den afgående fregatkaptajn Hans Novrup gav morgenmad i haven. En af vore nye medlemmer, Steen Hansen blev ny fregatkaptajn. Vi ser frem til at marchere om til Labyrinten 3 i 2023. Det er nogle år siden vi har prøvet det.
 2. juli. Årets grillfest i haven. Vi var vi ca. 45. En rigtig dejlig dag med god mad, god musik og godt selskab – De sidste gik hjem ved 23-tiden.
 3. oktober. Mandeaften med koner, 21 tilmeldte. Temaet var ”Gammeldaws mad”. Vi fik aspargessuppe, gammeldags oksesteg og citronfromage. Dejlig aften, vi kokke fik megen ros for maden.
 4. december. Juleafslutning blev afholdt, vi havde en hyggelig eftermiddag med gløgg og småkager. Kl. 14 gik vi i gang med bankospillet, vi havde samlet over 30 gode gevinster sammen fra Fanøs erhvervsdrivende. Vi har takket dem i ugebladet. Det var som sædvanligt en hyggelig dag. Vi var vel omkring 40 fremmødte.

Den 11. december holdt vi Foreningens første julefrokost.

Det blev det bedste besøgte arrangement i 2022 med 50 tilmeldte. Desværre måtte 7 melde fra. Bort set fra ribbenstegen som vi fik fra Super Brugsen, lavede vi selv maden, som jeg syntes vi slap godt fra. Tak til Elsebeth som ”hjalp” Bjarne med det han skulle lave. Tak til Elsebeth og Åse for flot borddækning

En rigtig dejlig julefrokost som der helt sikkert kommer mange flere af.

Andre begivenheder i årets løb:

Vi var tre år bagud med lykønskninger til runde fødselsdage, hvilket betød at jeg måtte ud med gavekort til 42 personer. Vi plejede at give fødselarerne to flasker rødvin, men Mette foreslog at vi kunne give et ø-gavekort på 100 kr. i stedet, god ide, så det gjorde vi.

Eva har ønsket at stoppe som ”Rengøringsdame” hos os. Vores nye ”rengøringsdame” hedder Debbie Villadsen og er begyndt arbejdet. Velkommen til Debbie.

Tak til Eva for den tid du har gjort rent i Foreningen, det har vi været meget tilfreds med.

Hjælp til Ukraine. Landsformanden har modtaget en mail fra det Ukrainske konsulat i Århus, hvor de beder om donationer til vinterudrustning til ukrainske soldater. Der er brug for omkring 300.000 sæt. Vi blev enige om at donere 1.000 kr. Senere fik vi brev fra landsformanden at MF i Danmark har samlet 75.000 sammen, rigtig flot syntes jeg eftersom vi ved at de fleste MF i Danmark har et stramt budget.

Barvagt. Igennem hele 2022, ja såmænd også før 2022, har vi haft store vanskeligheder ved at skaffe barvagter. Det endte ud i at vi i en periode fra 1. august til den 5. oktober, kun holdt åben om søndagen.

På et bestyrelsesmøde den 13. oktober, diskuterede vi hvordan det var muligt at åbne igen på lørdage.

Konklusionen blev at det måtte blive bestyrelsen som måtte tage stort set alle barvagter. Bortset fra hjælp fra en håndfuld menige medlemmer, var der ingen interesse fra medlemmernes side til at tage barvagter.

Bestyrelsen besatte så de næste to måneder, og det gør vi ved hvert bestyrelsesmøde, så nu kører det.

Opgaver vi er færdige med:

Vi har indkøbt og samlet to haveborde. De er rigtig gode at sidde i og de bliver, i modsætning til de gamle, brugt hyppigt. Jeg vil lige nævne at et af bordene er doneret af et af vore medlemmer, Karl Henrik Kjeldsen, tak for det.

Vi har rengjort vores flagstang, det var meningen at toppen som er af jern, skulle nedtages, sandblæses og males, det det blev ikke til noget i år.

Taget på vores skur er blevet renset for mos med højtryksrenser.

Vi valgte ikke at udskifte fliser i haven, det vil koste over 50.000 kr., så det har vi udskudt til senere. I stedet rensede vi fliserne med højtryksrenser, så de kan holde nogle år mere.

Opgaver der ikke blev færdige med eller ikke begyndte på:

Stakitter skulle have været repareret og malet, det blev de ikke. Jeg har indkøbt nødvendigt antal stakitter som skal males og udskiftes i år. Resten af stakitterne skal renses og males.

Lars Bo har malet vores vinduer, Tak for det. Vi skulle have udskiftet fugerne, men fik det ikke gjort.

Planlagt behandling af trægulv i baren blev ikke lavet.

Fordøren blev ikke behandlet.

Modificere marinestuen eller vores lokaler generelt. Vi har 20 renoverede / nymalede malerier af Fanø sejlskibe som stadig ikke er hængt op. Væggene trænger til maling, i det hele taget trænger lokalerne tin en kærlig hånd.

Jeg er bange for at det har lange udsigter, da ingen i bestyrelsen har mod på at gå i gang, og heller ingen af medlemmerne har lyst.

Tilskud:

Vi har mistet vores lokaletilskud som vi har fået igennem 16-17 år. Begrundelsen er at vi er for gamle.

Ifølge lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde § 25, yder kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler der ejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er ikke os.

Stk. 4 i samme bekendtgørelse står der at kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler for aktiviteter for personer over 25 år.

Det vil de ikke give os.

Så her mistede vi to års tilskud på ca. 18.000 kr., så vi kom ud af 2022 med underskud.

Vi skal være glad for alle de år vi har fået lokaletilskud.

Fritagelse for ejendomsskat. Jeg fandt ud af at der var en mulighed for at blive fritaget for ejendomsskat, ifølge Bekendtgørelsen om lov om kommunal ejendomsskat § 8 stk. c: Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Jeg søgte og fik fritagelse, hvilket betyder at vi sparer ca. 11.000 kr. per år.

Jeg søgte brugsen for 7.000 kr. til at dække underskud på vores bustur, og fik dem. Jeg vil fortsætte med at søge hvert år.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres arbejde igennem 2022, samt takke alle dem der har hjulpet til med arrangementer, barvagter, køkkenarbejde, servering, mm. Ingen nævnt, ingen glemt. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Tak.

Kel Sørensen

Formand

Fanø Marineforening

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Bjarne gennemgik årsregnskabet.

Vi kom ud med et underskud på 16.248,33 kr.

Bjarne forklarede, at det store underskud skyldes, at vi i 2 måneder ikke har haft åben om lørdagen. Vi er gået ned i medlemstal. Det er ikke længere gratis at bruge bankens betalingsservice. Fanø kommune giver kun lokaletilskud til foreninger med medlemmer under 25 år. Derfor måtte vi tilbagebetale det tilskud vi fik i 2021 og fik ikke det forventede tilskud i 2022 år, hvilket betyder at vi gik i minus med ca. 18.000 kr.  2 års efterslæb grundet Corona. 3 års udgifter til runde fødselsdage, 4.800 kr. Udgifterne til el, vand og varme er steget. Vi har fået nye havemøbler, nyt køleskab og andre forbedringer.

Hartmann spurgte til den store stigning i administrationsudgifter?

Bjarne svarede at det var 2 års efterslæb grundet Corona til gavekort til runde fødselsdage.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 1. Fremlæggelse af budget 2023:

Bjarne orienterede om at vi forventer at få et overskud på 13.750 kr. i 2023.

Kel supplerede med følgende:

To situationer har gjort at omsætningen i baren har været mindre i 2022:

 • Besøgstallet de første måneder efter ophævelse af Corona restriktionerne har været lavt. Det er dog blevet bedre i løbet af 2022 så vi nu næsten er oppe på næsten normale besøgstal.
 • Vi har haft ca. 15 lukkedage i 2022, hvilket vi kan tilskrive en mistet omsætning på omkring 5.000 kr. (overskud ca. 4.000 kr.)

Det betyder at vi mindst kan forvente en ekstra indtægt i baren på 4.000 kr.

Budgetoverskud                        13.750

Større barindtægt                      4.000

Overskud                                  17.750

Vi er nød til at sætte priserne op på arrangementer i 2023 fordi:

 • Vi ingen Hovmester har, alt mad kommer udefra
 • Der kommer færre medlemmer i baren – omsætningen falder
 • Maden er blevet dyrere pga. høj inflation
 • Varmeregningen er steget
 • Strømpriserne er steget markant
 • Det regner ned fra loftet i baren da taget er utæt. Det er blevet midlertidig repareret. Vi skal måske have nyt tag på til foråret/sommer. Vi havde forventet at få et overslag før generalforsamlingen, men det fik vi ikke.

Nogle få arrangementer, nytårskur og busturen, giver kalkuleret underskud og det er OK for medlemmer, men ikke-medlemmer bør betale, om end ikke fuld pris, så noget mere.

Vi bør ikke tabe penge på ikke-medlemmer.

Eksempler:

Busturen koster 525 – medl. Betaler 350 – MF dækker underskud på 175

(2022: 10 ikke-medlemmer: 1.750 kr. som MF har foræret væk)

Nytårskur koster 480 – medl. Betaler 350 – MF dækker underskud på 130

(2022: 10 ikke-medlemmer: 1.300 kr. som MF har foræret væk)

Vi kommer nok til at forlange en merpris for ikke-medlemmer på nogle af arrangementerne i 2023. Det beslutter vi på de kommende bestyrelsesmøder.

En mindre prisforhøjelse af arrangementerne kan i bedste fald give. 8.000 kr. mere i kassen, hvoraf de fleste vil blive brugt til at dække det underskud vi evt. får på arrangementerne pga. prisstigninger og de andre grunde nævnt tidligere.

Vi går bort fra at give genstande sammen med arrangementerne.

Busturen vil fortsætte med at give et underskud på ca. 7.000, det accepterer vi.

Det kommer til at blive lidt mindre når ikke-medlemmer måske kommer til at betale mere.

Vi vil fortsætte med at søge tilskud til busturen hos Super Brugsen

Rolf; Skal disse tiltag vedtages af generalforsamlingen?

Kel svarede, at det var bestyrelsen, der afgjorde det.

Hartmann spurgte, om der havde været nogen besparelse på varmeregnskabet med den nye styreenhed?

Kel svarede, at det ser ud til det, men vi har ikke de sidste tal for det. Ligeledes har vi ændret vores strømforbrug fra puljepris til flexpris.

Herefter blev budgettet vedtaget.

 1. Bestyrelsens forslag:

Reducere bestyrelsens størrelse fra 9 medlemmer til 7 medlemmer:

Blev vedtaget.

Forhøjelse af kontingent med 50 kr. fra 2024 til 375 kr.:

Blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag.

Hæve prisen på genstande til 20 kr.

Hans Peter Carl bad om at få trukket sit forslag tilbage. Det blev derfor ikke vedtaget, så prisen er stadigvæk 15 kr. pr. genstand.

Rygeforbud i foreningens lokaler:

Blev heftigt debatteret af de fremmødte gaster.

Peter Messmann, Hartmann, Johannes, Erik Petersen Henning og Knold syntes det var et dårligt forslag og var imod det. De mente, at foreningen ville miste medlemmer. Det ville være svært, at få barvagter osv.

Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Resultatet blev 1 for og 33 imod.

Forslaget blev ikke vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen:

Vi skal nu være to bestyrelsesmedlemmer mindre.

Mads blev genvalgt, Bjarne ønskede ikke genvalg kasserer, Lars og Brian forlod bestyrelsen, Karen Marie og HC ville gerne være suppleant og Dennis Villadsen ville gerne i bestyrelsen…puha, en ordentlig omgang.

Alligevel fik vi valgt, efter vores mening, en rigtig bestyrelse, som ser sådan ud:

Formand                                      Kel Sørensen

Kasserer                                       Mette Jensen

Næstformand                              Mads Larsson

Sekretær                                      Hans Novrup

Materialeforvalter                        Johannes Hansen

Bestyrelsesmedlem                    Bjarne Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem                    Dennis Villadsen

Suppleant                                    Karen Marie Matras

Suppleant                                    Hans Christian Jensen

Mange tak til Klaus Wittusen, Brian Rasmussen og Lars Matras for indsatsen.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev: Peter Messmann og Rolf Christensen Schmidt

Suppleant: Hartmann Kunze

 1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

 

De udpeges af bestyrelsen.

 1. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Hans Christian Elver Jensen

 1. Hvad vi ikke nåede i 2022:

Stakitter i for- og baghave.

Renovering af Marinestue og Bar.

Behandle fordør.

Fuge vinduer.

 1. Renovering – vedligeholdelse 2023:

Vedligehold 2023:

 • Stakitter til udskiftning i for- og baghave er indkøbt. De skal males og monteres til foråret, hvor resten af stakitterne også skal rengøres og males
 • Vinduerne skal fuges
 • Fordøren skal behandles
 • Taget over baren har været utæt i længere tid, det har regnet ned flere steder. Det er repareret, men gips loftet nænsomt repareres

Renovering af marinestue og bar:

Dette bliver desværre ikke foreløbig. Ingen i bestyrelsen og heller ingen medlemmer har evner, lyst eller energi til at gå i gang med denne store opgave.

 1. Aktivitetskalender 2023 -2024:
 • Aktiviteter for 2023 – 2024 er planlagt og er tilgængelig på hjemmesiden
 • Årskalenderen kom i ugebladet 12. januar (til køleskabet)
 • Husk at følge med på Facebook og hjemmesiden for eventuelle rettelser
 • Bustur til Frilandsmuseet Hjerl Hede og frokost i Struer Marineforening den 16. juni (forslag, kan ændres)
 1. Årstegn og runde fødselsdage:
 • Ingen jubilæer i 2023
 • 9 runde fødselsdage – 4×80 – 2×70 – 1×60 – 2×50

Ø-gavekort er indkøbt og vil blive leveret til fødselarerne på dagen

15. Eventuelt 

Erik Pedersen gjorde opmærksom på, at efter Fanø Sparekasse var slået sammen med Middelfart Sparekasse, var der frigivet kapital til en fond, som man kunne søge tilskud fra. Vi vil i bestyrelsen have OBS på det.

Hans Novrup bad forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for Fanø Marineforening.

Peter Messmann takkede for god ro og orden og for gode input under generalforsamlingen.

Kel Sørensen takkede Peter for at holde god ro og orden, baren er åben indtil kl. 13:00.

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 9. eller 16. februar kl. 17:00.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flaget, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.

Referat

Hans Novrup

Sekretær