Generalforsamling 2024

Fanø Marineforenings ordinære generalforsamling

Lørdag 20-01-2024 kl. 1000.

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Kel Sørensen, Mette Jensen, Mads Larsson. Johannes Hansen, Bjarne Kirkegaard, Dennis Knudsen, Karen Marie Matras, Hans Christian Jensen.

Fraværende: Hans Novrup (kasserer).

Mødet blev åbnet med flaghejsning og kongesangen.

Flaget blev herefter sat på halv, hvorefter der blev holdt 1,5 minutters stilhed for de otte kammerater som var gået fra borde i 2023: Tage Knudsen, Per Sonnichsen, Steen Birger Fejerskov Sørensen, Holger Berg Jensen, Poul Erik Ibsen, Christian Gjermandsen, Hartmann Kunze, Karl Henrik Hjortshøj Kjeldsen (Kalle).

Kel Sørensen bød derefter velkommen til generalforsamlingen 2024. Der var 18 menige samt 8 bestyrelsesmedlemmer til stede.

1 Valg af dirigent.

Peter Messmann blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til opslag på hjemmesiden samt i Fanø Ugeblad.

2 Formandens årsberetning.

Status.

Bestyrelsen:

Kel Sørensen (formand), Mads Larsson (næstformand), Mette Jensen (kasserer), Hans Novrup (sekretær), Johannes Hansen (materialeforvalter), Bjarne Kirkegaard, Dennis Villadsen.

Suppleanter:

Karen Marie Matras, Hans Christian Jensen.

 

Bestyrelsesmøder:

I 2023 afholdte vi 6 bestyrelsesmøder

Mødeprocent: ca. 57 %

Distriktsmøder:

Den 25. marts i Haderslev Marineforening. Mette og jeg deltog.

Den 28. oktober i Kolding Marineforening. Da både Mads og jeg var forhindret i fremmøde, meldte vi afbud.

Referater på hjemmesiden.

Medlemmer status 31. december 2023:

Vi har fået to nye medlemmer i 2023: Jens Bang-Sørensen og Magnus Lauridsen

Per 31. december 2023 havde Foreningen 101 medlemmer, imod 113 for et år siden.

En nedgang på 11 medlemmer

Medlemmer 2016: 143 – 2023: 101. Nedgang på 42 (30 %) over 7 år.

Beretning.

Vi har haft rigtig mange dejlige arrangementer i 2023

 

Nytårskur i Marinestuen.

Vi havde fuldt hus og der var en rigtig god stemning. Maden vi fik fra Stoppestedet var rigtig god, Flemming fik mange fortjente roser. Stoppestedet sørgede også for servering, afrigning, opvask, så bestyrelsen kunne holde fri og nyde aftenen.

47 medlemmer og koner var mødt op og jeg tror alle hyggede sig. Jens Peder Valbys duo spillede under arrangementet og til bal bagefter. Prisen for deltagelse er i år hævet til 400 kr.

Mandeaften 31 marts.

Stoppestedet leverede gule ærter med sprængt nakkekam og røgede pølser. Det smagte fantastisk.

Der var tilmeldt 16, to meldte fra og tre kom ikke, så vi var 11 personer til spisning.

Det er desværre ikke første gang vi har set denne holdning fra tilmeldte medlemmer, så vi har besluttet ikke at holde Mandeaften i fremtiden.

I stedet holder vi en ekstra ”Medlemsaften med partner”

Kransenedlæggelse Vestre Kirkegård 4. maj.

Vi mødtes i Foreningen, hvorfra vi drog afsted til Nordby kirke. Spejderne og Mads var til stede med fanerne og Marineforeningen mødte op med en god håndfuld medlemmer.

Efter Nannas smukke prædiken, gik vi i fakkeltog til Vestre Kirkegård hvor vi sammen med spejderne lagde kransen.

Bustur til Koldinghus den 16. juni.

Vi var 37 tilmeldte. Vi indtog vores medbragte morgenmad ved Endrup Møllekro, et smukt sted lige ned til mølleåen.

Videre til Kolding Hus, hvor vi så den fantastiske udstilling ”Kongeskibet Dannebrog”.

Derefter kørte vi til Kolding Marineforening, som serverede en dejlig frokost.

Vi var hjemme igen ved 16-tiden, efter en rigtig dejlig dag.

Åbent hus på Fannikerdagene 8-9 juli.

Vi var meget spændte på hvordan arrangementer ville forløbe sig.

Om lørdagen havde vi shantykoret og J.P.Volby nede og synge og spille. Det gik rigtig godt, en stor tak til dem.

Der kom ikke mange ind i starten, men da Hans Novrup gik ud på vejen og begyndte at ”shanghaje” folk, gik det meget bedre.

Johannes, Kel og ikke mindst H.P. Carl var tour guides begge dage. Mange tak til H.P. Carl fordi han hjalp os.

Omsætningen var meget lille, men vi estimerer at der var ca. 160 besøgende over de to dage, så succesen er hjemme.

Vi er enige om at holde åbent hus igen i 2024.

 

Grilldag for medlemmer og sponsorer den 15. juli.

35 medlemmer og 2 sponsorer tilmeldt. 45 sidste år, dog tilfredsstillende antal.

Der blev serveret Mørbrad, kyllingelår, pølser, salat og kartoffelsalat.

”Kunderne” var som sædvanligt meget tilfredse med menuen.

Og traditionen tro, spillede JP Volby til maden, tak for det.

Godt arrangement

Fregatskydning 15. august.

Ca. 8 personer var tilmeldt skydningen. Sidste år var vi 19. Ved ikke hvorfor interessen for dette arrangement er faldet så meget.

Nå, men Steen Hansen blev hentet og arrangementet gennemført. Deltagerne havde en rigtig dejlig dag.

Dennis Villadsen blev ny Fregatkaptajn.

Danmarks udsendtes flagdag 5. september.

Gik godt, men dårlig PR i avisen. Jens Martin, Kel Sørensen og Hans Novrup deltog.

Vi havde en stand sammen med Esbjerg MF, men kun et par stykke besøgte standen. Der var ikke mange fremmødte på torvet, alt i alt en tam omgang. Men vi havde alligevel en hyggelig eftermiddag.

Martha aften 15. september.

Der var tilmeldt 19 personer. Det blev en rigtig hyggelig aften med super god mad og god stemning. Arrangementet vil blive gentaget.

Medlemsaften med partner 27. oktober.

22 var tilmeldt, men kun 18 dukkede op. Maden var fantastisk og deltagerne havde en dejlig aften.

Juleafslutning 3. december.

Vi havde en hyggelig eftermiddag med gløgg og småkager. Kl. 14 gik vi i gang med bankospillet, vi havde samlet over 40 gode gevinster sammen fra Fanøs erhvervsdrivende, så vi i år kunne spille 11 spil. Vi har takket sponsorerne i ugebladet. Det var som sædvanligt en hyggelig dag. Vi var vel omkring 40 fremmødte.

Julefrokost 10. december.

29 medlemmer og partnere tilmeldt. Sidste år var der 50.

Bort set fra ribbenstegen som vi fik fra Super Brugsen, lavede bestyrelsen, Elsebeth og Eva selv maden, som jeg syntes vi slap godt fra. Åse stod for den meget flotte borddækning. Vi havde en rigtig dejlig julefrokost.

Andre begivenheder i årets løb:

 

Runde fødselsdage: 8.

Jubilæer: 2

Vedligehold.

Da vores medlemmer ikke længere har lyst til at deltage i vores hovedrengøring og pudsedage, har vi besluttet at holde to arbejdslørdage om året, hvor vi gør rent, pudser, maler, havearbejde, reparationsarbejde, mm.

Første arbejdslørdag 20. maj.

15 medlemmer mødte op.

Vi startede med morgenmad og en Dr. Nielsen, og her blev arbejdsopgaverne fordelt.

Stakitterne blev højtryks renset, de rådne blev udskiftet og alle stakitter blev malet.

Mine, anker og skrue blev malet, flagstang lagt ned og vasket og fik nye liner.

Hoveddøren blev slebet og lakeret, fliser ved fordør blev påsat, tag på redskabsskur blev udskiftet og alt ukrudt fjernet.

Vi sluttede af med en dejlig frokost som Mads havde lavet.

 

Anden arbejdslørdag 14. oktober.

Planen var at reparere helligdage på stakitter, reparere loft i baren, pudse messing, fjerne ukrudt, pudse vinduer altså en slags hovedrengøring. Pga. vejrliget måtte udendørs maling og ukrudt vente til foråret.

De fremmødte startede med morgenkaffe i Marinestuen kl. 9:00 og gik derefter i gang.

Vi fortsætter med to arbejdslørdage i 2024.

 

Utæt tag over baren.

Det har dryppet en del fra loftet flere stæder i baren, så gipsloftet har fået mindre vandskader.

Vi har haft en tømrer til at tætne taget omkring udluftningerne, da vi mente at det var der vandet kom ind. Det hjalp ikke.

Vi havde en anden tømrer nede for at se på taget. Han mente at vandet trængte ind ved skel muren til naboen, så han lagde noget zink på. Det ser ud til at hjælpe.

Jag har informeret ham om at vi ikke skal have nyt tag i år.

Han nævnte at der kunne opstå skimmelsvamp i de områder hvor vandet har været.

I 2024 har vi planer om at isolere skel muren yderligere med zink.

Ejendomsskatter:

Det er et år siden vi har fået fritagelse for ejendomsskatter. Jeg har den 8/10 rykket kommunen.

Svar fra Eva Louise Løvendahl Damgaard:

”Jeg ville ønske, jeg kunne give dig et svar, men det eneste jeg kan fortælle er, at jeg ved, de er begyndt at tage de sager op, som ligger. Hvor lang tid der går, inden jeres bliver ordnet. ved jeg desværre bare ikke. Har været i dialog med andre kommuner, og de har også mange liggende, som endnu ikke er ordnet ved Vurderingsstyrelsen. Så snart jeg ved mere, får I besked herom”.

Søgte tilskud.

Sponsorat Super Brugsen?

Vi har søgt 7.000 kr. til at dække underskud ved vores busture. Vi fik afslag da de ikke giver tilskud til at dække underskud. Vi kan søge igen ved næste runde den 15. marts 2024. Vi vil søge tilskud til et nyt større telt til haven, da vores blev ødelagt under blæsevejret i sommeren 2023.

 

Formanden har søgt hos følgende Fonde:

 

Fondsansøgning Fanø Sparekasse.

Har søgt midler til nye fliser i haven den 9/10-23 på 51.000 kr.

Behandles på bankens næste bestyrelsesmøde

 

Fondansøgning Norlys vækstpulje.

Har søgt midler til nyt stakit den 9/10 på 90.000

Ansøgningsfrist 1/3 24 – Svar senest 19/4

Fjernvarme unit:

Den 4/10 fik vi installeret en ny, mere økonomisk fjernvarme unit. I stedet for at købe den, lejer vi den for 135 kr. per måned, det er inklusive vedligehold.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres arbejde igennem 2023, samt takke alle dem der har hjulpet til med arrangementer, barvagter, køkkenarbejde, servering, mm. Ingen nævnt, ingen glemt. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Tak.

Beretningen blev godkendt.

Kel Sørensen

Formand

Fanø Marineforening

 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet.

Økonomi – formandens kommentarer.

I 2023 har Foreningen blevet ringe besøgt i weekendens åbningstider.

Søndagsbesøgene med koner ser vi ikke mere.

Det er kun en lille stamgruppe som kommer hver gang vi har åben.

Den deraf manglende omsætning har selvfølgelig indflydelse på økonomien.

Vi har vi hævet priserne en smule på vore arrangementer og vi har hævet prisen for ikke medlemmer på busture og Nytårskure. Det har været med til at vores økonomi er er sund og stabil.

Vore bankkonti har ligget over 300.000 kr. siden 2012.

I 2023 har vi endda haft et overskud på 5.000 kr. i forhold til 2022, og det til trods for at vi har brugt 12.600 på tømrer, vedligehold og nyanskaffelser.

Herefter gennemgik Mette Jensen årsregnskabet til godkendelse.

Omsætning:

Barsalg                                70175

Kisten                                  34800

Arrangementer                     4015

Kontingenter                      34225

Bank                                    35692

Årets omsætning             178707

Omkostninger:

Vare forbrug                       80437

Administration                      8653

Arrangementer                     2793

Marinestuen                       52208

Kontingent                          18260

Uden moms                        11093

Årets omkostninger         173444

Årets resultat                      5263

Marinestuen:

Vedligeholdelse                   9881

Rengøring                            7854

Forsikringer                          8559

Ejendomsskat                    11093

El                                            1879

Vand                                      3764

Renovation                           4343

Varme                                  15927

Nye investeringer                      0

Balance pr- 31. dec. 2023.

Aktiver:

Kassebeholdning                2398

Varelager                              3000

Garantkonto                       35000

Ø-konto                             212580

Foreningskonto                 86558

Lindevej 12                       510000

I alt                                     849536

 

Passiver:

Egen kapital primo          844273

Årets resultat                        5263

I alt                                     849536

Hans Carl efterlyste en mere detaljeret orientering vedrørende barsalg. Efterlyste oplysninger om salg i baren i normale åbningstider.

Blev taget til efterretning.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2024.

Mette fremlagde budgettet til godkendelse.

Omsætning:

Barsalg                                70000

Kisten                                  30000

Arrangementer                   32000

Kontingent                          35000

Bank                                       1500

Årets omsætning             168500

Omkostninger:

Vare forbrug                       60000

Administration                      5000

Arrangementer                   20000

Marinestuen                       65100

Kontingent                          15000

Årets omkostninger         165100

Årets resultat:                       3400

 

Marinestuen:

Vedligeholdelse               45000

Rengøring                           8000

Forsikringer                        8600

Ejendomsskat                  14000

El                                           4000

Vand                                     4000

Renovation                          4500

Varme                                20000

Nyinvesteringer               10000

I alt:                                    65100

Budgettet blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ingen forslag.

6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Kel Sørensen – formand.

Hans Novrup – kasserer.

Johannes Hansen – banjemester.

Kel Sørensen blev genvalgt for 2 år.

Hans Novrup blev genvalgt for 1 år (aldersmæssigt begrundet).

Johannes Hansen ønskede ikke genvalgt.

I stedet blev Hans Christian Jensen valgt.

 

Suppleanter.

På valg er:

Karen Marie Matras.

Hans Christian Jensen.

Karen Marie Matras blev genvalgt for 1 år

Johannes Hansen blev valgt for 1 år.

8. Valg af revisor, flagbærer og sendemænd.

Revisorer på valg:

Peter Messmann.

Rolf Christensen Schmidt.

Peter Messmann blev genvalgt

Erik Egelund blev valgt i stedet for Rolf Christensen Schmidt, som var fraværende.

Som suppleant blev Jens Martin Christiansen valgt

Flagbærer på valg:

Mads Larsson.

Hans Christian Elver Jensen.

Begge blev genvalgt.

Jens Martin Christiansen supplerer.

Bestyrelsen udpeger sendemænd.

9. Renovering – vedligehold 2023.

Stakitter i for- og baghaven.

Nyt tag over haveredskaber.

Gipsloft repareret.

Mine, anker. M.v. malet.

Fliser renset.

10. Renovering – vedligehold 2024.

Nye brædder på depotrum.

Beskæring af træ i forhaven. Mads har arrangeret en professionel til beskæring.

Fordøren behandles (igen).

Brandmur mod nabo beklædes.

Flagstang nedtages og renoveres.

Havearbejde.

11. Aktivitetskalender 2024 – 2025.

Aktiviteter for 2024 – 2025 vil være tilgængelige på hjemmesiden snart.

Årskalenderen (til køleskabet) kommer i ugebladet efter vores konsoliderende bestyrelsesmøde.

Esbjerg Marineforening har planer om at arrangere en fest på kajen for Ribe, Fanø og Esbjerg Marineforeninger den 17. august, da en årlig tur til Ribe fremover er aflyst.

Husk at følge med på Facebook og på hjemmesiden for eventuelle rettelser.

Foreslåede udflugter:

Bustur til Strandingsmuseet St. George og frokost i Struer Marine forening den 7- juni

Tur til Tirpitz museet ved Blåvand eller Flugt museet ved Oksbøl.

12. Årstegn og runde fødselsdage 2023.

Palle Hansen 50 år og Erik Toftgård Møller 25 år.

Formanden overrakte 50 års nålen til Palle Hansen, som blev meldt ind 17/1 – 1974.

Henning Rasmussen samt Peter Messmann er også medlem af 50 års klubben.

Formanden har fremsendt 25 års tegnet til Erik Toftgård Møller.

8 runde fødselsdage – 3 x 80 – 3 x 70 – 1 x 60 – 1 x 50.

8 stk. Ø-gavekort er indkøbt.

13. Eventuelt.

 Jan Hansen forespurgte om Niels Witt kunne blive genoptaget som medlem.

Hertil varede formanden at Niels valgte selv at melde sig ud efter nogle upassende episoder under et arrangement. Jens Martin oplyste at Niels selv skulle fremsætte en anmodning om et nyt medlemskab til en generalforsamling, hvor deltagerne skulle tage stilling til anmodningen.

Jens Martin takkede bestyrelsen for godt arbejde det seneste år.

Afrunding.

Peter Messmann takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for et pænt fremmøde. Han efterlyste flere deltagere i Nytårskuren den 27. januar.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 24. januar kl. 1700.

Baren har åben indtil kl. 1300.

 

Referat.

Hans Peter Carl.

Stedfortrædende sekretær.